shadow

 

עיריית ירושלים מקדמת בשנים האחרונות את תכנית ההתחדשות העירונית כאשר אלפי דירות חדשות מתוכננות בעיר וחלק גדול מהן כבר עברו את כל התהליכים הדרושים ואף נמצאים בעיצומו של תהליך הבנייה.

גם מי שאינו מכיר את ירושלים שמע בוודאי על הרכבת הקלה ששינתה את כל מערך התחבורה בעיר ושיפרה לאין ערוך את חייהם של תושבי ירושלים. ההתחדשות העירונית אשר עליה אנחנו דנים במאמר זה הינו למעשה גם כן חלק אינטגרלי מכל השינויים הבאים על ירושלים כאשר מבנים רבים הנמצאים על תוואי הרכבת נהנים מהתחדשות והשתתפות בפרויקטים של פינוי בינוי. למעשה קיימים מבנים רבים שכבר שוקמו בשנים האחרונות ועדיין היד נטויה.

פינוי בינוי ירושלים כדי לפתור את משבר הדיור

למעשה לא רק הבתים והמבנים הזקוקים לשינויים וחידושים בגלל השינויים בכבישים – הם אלו שזוכים להשתתף בתכנית.

משבר הדיור החמור במדינת ישראל זוהי עובדה שאנחנו מתמודדים אתה כבר תקופה ארוכה. מובן שזהו הגורם המשמעותי והמכריע ביותר שהזניק את מחירי הדירות. היעדר הקרקעות המתאימות לבנייה וההיצע הדל כל כך ביחס לביקוש למגורים הוביל את מדינת ישראל לקדם בצורה יזומה מיזמים הכוללים התחדשות עירונית אשר בכך ניתן יהיה להגדיל את היצע הדיור.

איך בעצם מגדילים את היצע הדיור בצורה שכזו? ההתחדשות העירונית כוללת שיקום של מבנים ישנים כאשר בו זמנית מגדילים את היצע הדירות על בסיס הבינוי שכבר קיים.

איך מעודדת העירייה את הפרויקט פינוי בינוי ירושלים?

כדי לזרז את ביצוע אותם הפרויקטים ולעודד את מימושן של התכניות מספקת העירייה הטבות שונות כמו פטור מהיטלי השבחה באותם הפרויקטים המשתתפים בתכנית של פינוי בינוי אשר מבטיחים מימוש תוך 7 שנים. מלבד זאת מקודם 'מסלול ירוק' המאפשר לכל אותם הפרויקטים את הקידום המהיר בהליכי האישור. מלבד זאת אושרה במהירות תכנית מתאר מקומית עבור תמ"א 38.

ההתחדשות העירונית בירושלים במספרים:

  • משנת 2005 הופקו 69 היתרים לבניית פרויקטים של תמ"א 38.
  • היתרי הבניה הללו מוסיפים לעיר 473 יחידות דיור.
  • בשלושת השנים האחרונות הופקו 56 היתר בנייה שהם למעשה 82% מהיתרי הבניה.
  • כיום נמצאים 228 יחידות דיור בהליכים מתקדמים במסגרת 40 פרויקטים שונים.

השכונות המיועדות להתחדשות עירונית

ישנן כמה וכמה שכונות בבירה אשר הן מוגדרות כמיועדות להשתתף בתכניות השונות להתחדשות עירונית.

קריית יובל, קריית מנחם ושכונת הקטמונים ובימים אלו ממש מקדמת העירייה את תכנית ההתחדשות גם לשכונות ארמון נציב, רמות, בית הכרם, תלפיות ונווה יעקב.

Related Posts