shadow

כאשר יצא לעולם כרטיס האשראי ואיתו האפשרות לרכוש באמצעות הקשת סדרה של מספרים בשורת התשלום, היו הרבה שחששו ובצדק, מה יהיה במקרה אשר בו המידע שעל גבי הכרטיס ייגנב איכשהו ואנשים לא מהוגנים יעשו בהם שימוש לרעה. האמת היא שהחשש הזה מוצדק לגמרי ואי אפשר לומר שהוא לא תקף גם היום. אך אם בעבר באמת היו כאלה אשר נמנעו מלעשות שימוש בכרטיס אשראי בדיוק בגלל החשש הזה שמא המידע שלהם ייגנב, הרי שכיום אנחנו עדים לכך כי כל אחד כמעט מחזיק בכיסו כרטיס אשראי אחד לפחות.

אז מה בעצם עשה את ההבדל ומה גרם לכך כי אין יותר חשש ומתח סביב כרטיסי האשראי?

אפשר לתקן מידע

למעשה כיום כולנו יודעים כי בכל מה שקשור לכרטיסי האשראי, הלקוח תמיד צודק. כלומר גם אם המידע או הכרטיס שלו נגנבו ואף נעשה בו שימוש, ישנם מקרים רבים אשר בהם הוא יהיה זכאי לקבל את מלוא ההחזר מחברת האשראי שהיא לא תחייב אותו במקרה הזה.

מעבר לכך ישנה האפשרות של תיקון מידע / מחיקת נתוני אשראי במקרים אשר בהם עולה כי הייתה שגיאה טעות כלשהי בדיווח הנתונים של כרטיס האשראי. 

איך מגישים בקשה לתיקון מידע?

כאשר נתוני האשראי לא משקפים את המידע אשר קיים אצל מקורות המידע המדווחים, או כאשר עולה חשש כי נפלה טעות בדיווח של נתוני האשראי, הרי שינשה אפשרות לפנות אל מקורות מידע רלוונטיים או בכל צורה אחרת להגיש בקשה לתיקון המידע.

איך עושים את זה בפועל?

את הבקשה לצורך תיקון המידע אפשר להגיש באופן עצמאי ובצורה ממש פשוטה. הלקוח אמור להיכנס לאתר המרכז לאשראי צרכני או לאזור האישי באתר בו מתנהל כרטיס האשראי שלו ושם הוא צריך לבחור את התהליך הייעודי בתפריט של הגשת פניות ותיקון נתוני אשראי.

Related Posts