shadow

ההורים של היום מפחדים לשלוח את הילדים לגנים מחשש לפיגועים ואיומים אחרים שהפכו לכמעט דבר שבשיגרה בתקופה האחרונה. בשביל להוריד את מפלס הפחד ולהרגיע את ההורים הוקמה היחידה לאבטחת מוסדות חינוך שמתפקידה לבצע פטרולים בשעות היום באזור הגנים ובתי הספר להגנה מרבית, אך לאור העלייה הדרסטית מהחשש לפיגועים הורים רבים בכל רחבי הארץ ובעיקר באזורים הקרובים לשטחים ביקשו ממשרד החינוך להגביר את נושא האבטחה לגני ילדים בישראל, אך לא קיבלו תשובה הולמת למעט המלצה למימון עצמי של הרשויות בסיוע ההורים באבטחת הגנים של הילדים ברחבי ישראל מפאת מחסור גדול במאבטחים.

ברירת המחדל של ההורים

אם מעיינים בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך המפורסם באינטרנט אפשר לקרוא שם בברור את כל הנהלים שיש ליישם על מנת להבטיח את שלום ילדנו מפני סכנות ואיומים שהפכו לחלק מהיום, יום. כעיקרון מי שאמור לשמור על ילדי הגן הם שירותי הביטחון של מדינת ישראל אך מה שרשום לא תואם בכלל את המציאות והורים מתוך פחד וחוסר אונים מול המערכת נאלצים לתגבר את ביטחון ילדיהם בכך שהם שוכרים חברה חיצונית המעניקה שירותי אבטחה שהמדינה אין בידה לממן. מערכת החינוך איננה מתחמקת מחשיבות נושא אבטחה לגני ילדים בישראל אך היא די חסרת אונים מול חוסר התקציבים שאמורים להגיע מהממשלה לאבטח את גני הילדים בישראל.

שוכרים חברת אבטחה

אותן חברות חיצוניות המעניקות כיום אבטחה לגני ילדים בישראל חייבות לעמוד בקריטריונים מחמירים אשר עומדים בד בבד עם חוזר המנכ"ל של משרד החינוך לצד דרישות משטרת ישראל. והם עוברים בדיקות מקפידות טרם העסקתם ולכן מאבטח מורשה חייב לעמוד בדרישות הבאות:

  • בוגר יחידה קרבית
  • בעל רישיון נשיאת נשק
  • סיים לפחות 12 שנות לימוד
  • עבר הערכה פסיכיאטרית וברשותו תעודת יושר מהמשטרה

במקביל לשירותי האבטחה באמצעות מאבטחים מנוסים חברות האבטחה ממליצות על התקנת מצלמות אבטחה בתוך ומחוץ לגנים ולבתי הספר לניטור ומעקב מקיפים בכל שעות פעילות המקום לאבטחה מרובה בגני הילדים בישראל במיוחד עכשיו.