shadow

מהי מדיניות של נעדרים במדינת ישראל? איך מוצאים אדם שאבדו עקבותיו? איתור נעדרים הינה תופעה מוכרת בקרב לא מעט ויש עליה היבטים משתנים הן בפן הציבורי והן במשפטי. בכפוף לחוקי המשטרה ופקודותיה- מחויבות זו לשמור על הציבור, על ביטחונו ועל הרכוש שלו. כיצד זה פועל במציאות? העלמות של אדם איננה מוגדרת כפשיעה אלא אם היא חוברת לעבירה פלילית. במשך השנים לקחה מדינת ישראל כמה וכמה תרחישים שמקורם היעדרויות של אנשים. אז איך מבחינים בין נעדרים בגירים או ילדים? כל המידע במאמר שלפניכם.

איך מתייחס לעניין של איתור נעדרים צעירים או מבוגרים?

למצוא אדם שאבדו עקבותיו, משמע להתייחס לבגיר שנעלם – כאמור מגיל 18 ומעלה או קטין שעדיין לא מלאו לו 18 שנה. איתור נעדרים קטינים עוברת לרשותם של מחלק הנוער וכאן גם לא פעם מתערבים גורמי רווחה בהתאם למקרה. לעומת זאת, כאשר מדובר בנעדרים מבוגרים, שהרי אז נכנסת לתמונה מחלקת חקירות ומשטרה לכל דבר. הודעות של נעדרים בגירים שאבדו עקבותיהם תתקבלנה במיידית ללא דיחוי. יש מצבים של טיפול מיידי – זאת כאשר מדברים על סכנה ממשית לנעדר. חקירה בטיפול מיידי תדרוש חקירה של כל הסובבים את הנעדר עצמו, בדיקות בבתי חולים או בכל מקום שראוי לסייע. אז מה כן סובל דיחוי ומה הרבה פחות וכיצד יודעים לאבחן תיקים הנחשבים דחופים או לא דחופים?

מה כן סובל דיחוי? איתור נעדרים

ישנם מצבים בהם הנעדרים לא יידרשו טיפול מיידי, מכאן שעניין של איתור נעדרים בהם יתחיל אך ורק לאחר 48 שעות. חיפוש ומציאה של אדם שאבד תתרחש לאחר הערכה הראשונית ואם יתברר כי יש סכנה כזו או אחרת על האדם, יעבור הטיפול הזה לטיפול מיידי. ברגע שיהיה ניתן לאתר את האדם, ייסגר התיק. כמו כן, ישנם מצבים בהם הנעדרים שבים לבתיהם וזו גם סיבה לסגירת התיק לאלתר. גם אם התגלה כי האדם עזב את הארץ- שהרי זו תהיה עילה לסגירת תיק ומציאת הנעדר. משטרת ישראל מדווחת על לא מעט מצבים של נעדרים בארץ ואפילו במדינות זרות. מתוך כל הפניות פועלת המשטרה בהיקפים רציניים ביותר ורק חלק קטן מאוד מוגדר ונשאר כנעלם. כאמור, תיקים שבהם יהיו נעדרים לא יתיישנו ויישארו פתוחים ליותר מ-40 שנה.