shadow

שיטת המיסוי במדינה, לפיה תחשיב השכר הוא שנתי ובגינו משולמות מקדמות מס או נעשה ניכוי מס במקור, גורמת לכך שנעשות טעויות רבות של גביית מס עודף גם לשכירים וגם לעצמאים. בעוד שעצמאים המגישים כחוק מדי שנה דו"ח שנתי באמצעות רואה החשבון שלהם, עשויים לקבל החזרים כנובע מהחישוב על פי הדו"ח, יש עדיין סוגיות רבות בגינן מגיע להם החזרי מס.

 

מצבם של השכירים גרוע יותר. הם לא אמורים להגיש דו"ח ולכן הם בכלל לא יודעים אם מגיע להם החזרי מס או לא. אם הם לא יבדקו זאת מול רשות המיסים ולא יגישו בקשה להחזר מס, הם לא יקבלו אותו.

אנו ממליצים גם לשכירים וגם לזכאים לפנות למשרד רואה חשבון שיש לו ניסיון בתחום של החזרי מס, כדי שיבצע עבורכם בדיקת זכאות להחזר מס לבדוק האם מגיע לכם החזרים כחוק.

 

באיזה מקרים מגיע החזר מס?

 

החזר מס מוחזר לנישום עפ"י חוק. יש כל מיני פרמטרים מדוע מגיע למישהו החזר מס ויש סעיפים ותקנות בחוק המורים על כך.

אם למשל שכיר התחיל את העבודה שלו בשנת המס האחרונה בתפקיד מסוים ולאחר כמה חודשים עבר לעבוד בחברה אחרת עם שכר יותר גבוה. החישוב השנתי נעשה לפי השכר הזה, אבל אם קודם לכן הרווחתם פחות, שיעור המס שלכם אמור להיות מופחת. כלומר- המס שהייתם אמורים לשלם למס הכנסה נמוך מהסכום שחושב בחישוב שנתי. במצב הזה מגיע לכם החזר מס. זהו הפער של המס בין תלושי השכר הנמוכים שיש לכם לבין תלושי השכר הגבוהים שהתחלתם לקבל בעבודה החדשה. גם אם החלפתם תפקיד בתוך החברה עצמה והייתה לכם הכנסה מופחתת ממה שאתם מרוויחים בתפקיד החדש, ייתכן ומגיע להם החזרי מס.

אנו ממליצים לכם לפנות למשרד רואה חשבון עם ניסיון בתחום של החזרי מס כדי שיבצע לכם בדיקת זכאות להחזרי מס.

 

החזר מס בגין הטבות מס לשכירים

 

רוב המועסקים ובהם שכירים, אינם מודעים להטבות המגיעות להם, והמזכות אותם בהחזרי מס. רק בדיקת זכאות להחזרי מס תוכל לבחון אם מגיע לכם או לא. תפקידו של רואה חשבון הוא לספר לכם איזה הטבות יש לכם, ולפיכך להבין אם מגיע לכם החזרי מס. יש הרבה סיבות לקבל החזר. יש אוכלוסיות שזכאיות להטבות מס ובתוכם: חיילים, תושבי יישובים במיקום גיאוגרפי מסוים, בוגרי תואר אקדמאי, אנשים חולים. הורים חד הוריים ועוד. ציבור זה זכאי לקבלת החזר מס או כפי שקוראים לזה "מס הכנסה שלילי".

ברוב המקרים אנשים כלל אינם מודעים לכך שמגיע להם החזרי מס. משום כך אנו ממליצים לכם ליזום בדיקה כזו במשרד של רואה חשבון. ייתכן ומגיעים לכם אלפי שקלים ותוכלו לקבל אותם רק אם תגישו בקשה להחזר מס.

 

Related Posts