shadow

שקים הם תשלום לכל דבר ועסקים רבים מכבדים אותם כאמצעי תשלום רגיל הזהה למזומן או כרטיס אשראי. עם זאת, עבור בעלי עסקים שאינם מבצעים בדיקה של השיקים מדובר לא פעם בהימור האם התשלום שניתן להם יכובד או לא. עסקים אשר לוקחים מלקוחות שיקים ללא בדיקה מעידים על כך שמדי פעם השק של הלקוח חוזר והם נתקלים במחסור תזרימי קשה. הבעיה נכונה גם לתשלומי מזומן בהם משלמים במקום את התשלום המלא, אך בעיקר בתשלומים או בשיקים דחויים בהם בעל העסק לא יודע האם כשיגיע היום לפרוע את השק יהיה בידיו את הסכום הרשום עליו או לא. כמובן, חשוב לציין כי שק חוזר מהווה עבירה פלילית וכי בעל השק חייב לדאוג לשלם את הסכום עליו, אך לצערנו אין זה מבטיח את התשלום בפועל. כל בעל עסק יודע כי רק דרך מערכת הבודקת את השיקים ניתן להבטיח את כיבוד הסכום בפועל.

בדיקת שיקים – להבטיח את התשלום

בדיקת שיקים נעשית בעזרת חברה חיצונית והיא באה לדאוג לבעל העסק. כל בעל עסק יודע כי יש לו ביום יום התמודדויות רבות ולכן אין כל צורך להמר האם השיקים הניתנים לו יכובדו או לא. מערכת פשוטה שדורשת מספר צעדים קצרים יכולה לתת לבעל העסק מענה ורוגע ולהבטיח לו האם השיקים שברשותו יכובדו או לא. גם אם חזרה של שק מהווה עבירה לכל דבר, זהו לא תפקידו של בעל העסק להתמודד איתה והדרך היחידה להבטיח שדבר זה לא יקרה היא דרך מערכת של בדיקת שיקים.

בדיקת שיקים – גם בתשלומים ועבור שיקים דחויים

אחד היתרונות הבולטים ביותר של מערכת הבודקת שיקים הוא היכולת לדעת שכל שק יכובד, גם שק עתידי. עבור בעלי העסקים השקים העתידיים עלולים להיות הימור אמיתי אם הם לא יודעים האם יש להם כיסוי או לא. דרך בדיקת שיקים ניתן להיות רגועים בעסק ולדעת כי ישנו כיסוי והכסף יתקבל ואין זה משנה האם מדובר בשק לתשלום מידי (הזהה לתשלום מזומן) או האם מדובר בתשלומים או שק דחוי.