shadow

בתהליך בחירה של בית אבות יש להתחשב במיקום הגיאוגרפי של אלו אשר קרובים לדייר, מכיוון שיש משמעות ניכרת לביקורים של קרובי המשפחה את הדייר במהלך שהותו בבית האבות. כמו כן, כשאנו באים לבחור לקרוב שלנו בית אבות, עלינו להתחשב באופי הסביבה של בית האבות, נוף פסטורלי, אשר משרה אווירת נינוחות ורוגע יחד עם מזג אוויר מבוקר יטיבו באופן ניכר את איכות חייו של הדייר בבית האבות. הרבה פעמים ילדים להורים מבוגרים הופכים בשאלה האם להכניס את ההורה שלהם לבית אבות או להשאירו בביתו עם השגחה? לעומת שנים קודמות בהם שמענו על טיפול בלתי הולם בבתי אבות, כיום ניתן למצוא עשרות בתי אבות איכותיים אשר אינם נופלים ברמתם מהבית של הקשיש ולפעמים הם מאפשרים לקשיש להזדקן בכבוד יותר הולם מאשר יזדקן בביתו שלו לבדו. קשישים לפעמים מגיעים למצב שלא ניתן להשאיר אותם לבדם, אין הם יכולים לקחת יותר אחריות על מעשיהם והם יותר לא יכולים לתפקד באופן עצמאי ועל כן יש דאגה אמתית שיישארו לבד בביתם ללא עזרה וליווי צמוד, הם יכולים ליפול ללא יד נגישה שיכולה לעזור להם ברגע האמת. לקשיש בביתו אין חברה והוא מבודד, בשל הסיבה שכל חבריו כבר מתאכסנים בבתי אבות.

היתרונות של בית אבות –

  1. אווירה ומסגרת חברתית – אחד השיקולים העיקריים במהלך בחירת בית אבות הינו הקרקע אותה מייצר בית האבות עבור הקשיש, כדי לאפשר לו ליצור חברויות חדשות. בגיל הזה לבעיות הבריאות נלווים גם קשיים נפשיים שעל בית האבות לעזור לו להתמודד עמם. רקימת מערכות יחסים חדשות, אשר הופכות את שעות הפנאי למעניינות ולמהנות במיוחד בשילוב של שמחת חיים בבית האבות, עשויים להביא לתחושת ביטחון מלאה אשר תמלא את הקשיש בשהותו בבית האבות.
  2. המחיר – כחלק מבדיקת המחיר עליכם לברר האם לבית האבות ישנו הסכם עדכני עם משרד הבריאות והרווחה. הסכם מסוג זה עשוי להקל על אלה אשר מעוניינים בסבסוד כלשהו מאת מדינת ישראל. למול המחיר מן הסתם תבדקו האם התמורה ראויה היא – אילו פעילויות בתוך בית אבות מוצעות לשעות הפנאי, רמת הניקיון והנראות וכיוצא בזה.

 

Related Posts