shadow

כל אחד צריך לדעת את המידע הבסיסי והחשוב ביותר לגבי גמילה מסמים. בין אם מדובר בהיכרות עם בן משפחה, חברים, מכרים או שכנים – אי אפשר לדעת מתי נהיה זקוקים למידע הזה ומתי נצטרך לסייע או להסתייע בו.

מהי התמכרות לסמים?

מדובר על התנהגות של תלות פיסית ונפשית בצריכה של סם מסוים. המכור מסגל לעצמו הרגלים של צריכת הסם, כאשר הוא מגיע למצב שבו הוא אינו מסוגל עוד לתפקד בלי לצרוך אותו. ההשפעות של התמכרות לסמים יכולות בדרך כלל להיות הרסניות הן כלפי המכור והן כלפי משפחתו, חבריו, עבודתו וסביבתו הקרובה.

לעיתים קרובות התמכרות לסמים נובעת מצורך להקלה על כאבים רגשיים ונפשיים אשר המכור מנסה להתמודד איתם, בחוסר הצלחה. הסמים מעניקים תחושת הקלה, אולם זוהי תחושה זמנית בלבד, אשר אינה פותרת בעיות אלא יוצרת בעיות חדשות. רק גמילה אמיתית מסמים יכולה לפתור את הבעיה והכאב באופן קבוע.

גמילה מסמים מומלץ לבצע במרכז גמילה ייעודי

מרכז גמילה מסמים נועד לאפשר תהליך אינטנסיבי ומבוקר של גמילה, אשר מאפשר למטופלים להיגמל בצורה הטובה ביותר מסמים, ולהקטין את הסיכויים שלהם לחזור ולהשתמש בסמים לאחר הגמילה. מרכזי הגמילה יכולים להיות מוסדות פרטיים או ממשלתיים.

המרכזים הממשלתיים מפוקחים על ידי הממשלה ומקבלים ממנה סבסוד מלא או חלקי על ידי מימון הפעילות שלהם. מרכזי הגמילה מסמים הפרטיים הם מוסדות אשר נמצאים בבעלות פרטית, ולכן עלות האשפוז בהם גבוהה יותר. בהתאם, היחס שלהם למטופלים נחשב לאישי יותר וישנם יותר אנשי צוות ביחס למטופלים.

מטרת הגמילה מסמים

המטרה של כל אחד שניגש לבצע גמילה מסמים היא לא רק להפסיק בזמן נתון את השימוש בסמים, אלא להמשיך ולא להשתמש בסמים גם לאחר סיום הגמילה. לכן התהליך אינו מעשי בלבד – המטרה אינה רק להפסיק באופן פעיל להשתמש בסמים, אלא התהליך הוא גם נפשי. המטופלים נפגשים לפגישות אישיות עם פסיכולוג או שהם משתתפים בטיפול קבוצתי, ומבצעים התבוננות נפשית שמטרתה למצוא את ההיבטים הנפשיים שגרמו להתמכרות שלהם לסמים מלכתחילה.

Related Posts

כתיבת תגובה