shadow

המושג איכות הסביבה הוא מושג רחב מאד אשר מתייחס למרכיבים רבים שמטרתם היא לשמור על הסביבה שלנו בצורה הטובה ביותר. כולנו עדים בשנים האחרונות להשפעות של איכות הסביבה ומספיק להרגיש את השינויים הקיצוניים של מזג האוויר כדי להבין אלו השפעות עברו על הסביבה עד היום וכמה חשוב שננהג בצורה שונה מזו שהייתה נהוגה עד היום. אף על פי שהאחריות לשמירה על הסביבה היא של כולנו, אנחנו יכולים לעשות הפרדה בין שמירה על איכות הסביבה במרחב הפרטי, במרחב הציבורי ובמרחב התעשייתי.

איכות הסביבה במרחב הפרטי

במרחב הפרטי כל אחד ואחת מאיתנו יכולים לדאוג לאיכות הסביבה. כאשר אנו מתייחסים למרחב הפרטי, כלומר הבית שלנו, אנחנו יכולים להקפיד על כמה פעולות שידאגו לאיכות הסביבה ובהן:

  • הפרדת פסולת – אנו צריכים להפריד בין הפסולת המיועדת לפח הרגיל לבין כל פח אחר בהתאם לפחים הנמצאים בסביבתנו.
  • הפחתת צריכה – כל אחד יודע מה יש לו בבית וכמה הוא צריך לרכוש באמת. בכל בית שבו הולך אוכל לפח ויש דברים שאין בהם צורך, יש לעשות שינוי בצריכה.
  • מיחזור – מעבר לכך שאפשר להעביר פסולת למיחזור, אפשר להשתמש במה שיש לנו בבית ולדאוג למחזר אותו כמו למשל לדאוג להעביר בגדים מיד שנייה לחברים או שכנים ועוד.

איכות הסביבה במרחב הציבורי

במרחב הציבורי אנו חייבים לדאוג לאיכות הסביבה כיוון שמדובר גם בפעולות קטנות שיכולות לשנות את העתיד אך גם בפעולות אשר משפיעות מבחינה חינוכית על הסביבה. כאשר אנו דואגים לאיכות הסביבה במרחב הציבורי, אנו דואגים לכולם ולא רק למה שקורה אצלנו. במרחב הציבורי חשוב לדאוג להפריד פסולת, לחסוך בנייר וגם לעשות פעולות שקשורות בחינוך למען הסביבה ולמען אהבת הסביבה.

המרחב התעשייתי

המרחב התעשייתי הוא מרחב שחייב לעשות שינוי למען איכות הסביבה. פעולותאפשר לבצע הן בעיקר מיחזור של פסולת כמו מיחזור של מתכות או נירוסטה ומובן שניתן לבצע גם שינויים בתחום העסק כמו למשל מעבר לחשבוניות ממוחשבות וחיסכון בנייר. אף על פי שלעתים זה נשמע קשה לשמור על הסביבה במרחב התעשייתי חובה עלינו להקפיד לעשות זאת.

כתיבת תגובה