shadow

אנחנו נהנים ברוב המקרים מכל ההכנסה שלנו. עם זאת, יש לדאוג גם לשירותים שונים שהממשלה מספקת לעם, ולכן גובים מאתנו מסים שונים הן על עבודה, הן על רווחינו בשוק ההון והן על כל סכום שמגיע אלינו ונקבע בחוק ולפי תקנות רשויות המס שעלינו לשלם עליהם. כל סכום מחויב במס, אולם רוב האנשים אינם יודעים כלל שהם זכאים גם להחזרי מס על המסים שהם משלמים בסכומים שונים לפי הקריטריונים הקבועים מראש. על מנת לדעת אם אתם זכאים להחזרי מס אתם יכולים לפנות לאתר רשות המסים ומשרד האוצר כדי ללמוד על כך עוד. אתם גם יכולים לקצר תהליכים ולפנות ליועצי מס ואנשים שמתמחים בכך משום שיש בכל זאת הסתעפויות של חוקים שיכולים להיות עלומים לעיניכם ולא תדעו שהם נוגעים גם לכם.

החזרי המס שמחכים לכם בקופת האוצר

בכל מקרה, החזר המס מחכה לכם בקופת המדינה. הכספים הם לא הולכים לאיבוד וכל שנדרש לעשות הוא לחפש את החזר המס שלכם ולהגיש בקשה כדי שתוכלו לקבל אותו כחוק לחשבונכם. עם זאת, רצוי לדעת כי יש מספר שנים מוגבל לאחור שתוכלו לבקש רטרואקטיבית את החזרי המס שלכם. הקדימו לבקש אותם כדי להרוויח אותם עוד לפני סוף השנה ובכך להרוויח שנה נוספת. יש עוד לדעת כי לא רק עצמאים זכאים להחזר מס כי אם גם שכירים, בכפוף לגובה השכר שלהם, כ-4,500 ש' לגבר וכ-5,000 ש' לאישה בקירוב, ולכן יש לבדוק את זכאותכם לכך. כך, תוכלו להקל על עצמכם בסכומים גבוהים שמגיעים לכם עד אלפי שקלים לשנה. אם זה על הפקדות לקופות גמל וקרנות פנסיה, ואם זה על קרנות השתלמות או זיכוי במס הכנסה.

חישובי המס

חישובי המס והחזר המס שמגיעים לכם נובעים מהפרשים שונים בין המס שאתם משלמים ועוד אירועים והצטברות של תשלומים במהלך השנה. כך שיש אנשי מקצוע שזה תפקידם והם יכולים לעשות את החישובים בשבילכם. כשבודקים את הזכאות ועד שמחזירים לכם את הכספים שמגיעים לכם, זה לוקח כמה חודשים. בכל מקרה, החזר מס יגיע ישירות לחשבונכם לאחר בדיקת הזכאות שלכם וקבלת הטפסים המתאימים.