shadow

סוכן ביטוח מתחיל נדרש להתאים את פעילותו בהתאם לתנאים המשתנים של חברות הביטוח, הרגולציות בענף הביטוח וצרכי הלקוחות. חשוב כי סוכן הביטוח המתחיל יספק שירות מיטבי ללקוחותיו ויטמיע נהלי עבודה מתקדמים וחדשניים במשרדו. יש לציין כי בעקבות הגברת סמכויות האכיפה של המפקח על הביטוח נדרשים סוכני הביטוח להכיר את הרגולציות החדשות והעדכניות בענף, לפעול על פי החוקים והתקנות בענף הביטוח ולפעול למען הלקוח על מנת למצוא את פתרונות הביטוח המתאימים ביותר ללקוחותיו, המבוטחים.

הטמעת דפוסי ותהליכי עבודה מתקדמים

סוכן הביטוח נדרש לשלוט בכל תחומי הביטוח, לרבות ביטוח חיים, ביטוח פנסיוני וביטוח כללי הכולל ביטוחי דירות, ביטוחי רכב, ביטוח לעסקים וכל שאר הביטוחים האלמנטאריים. תפקידו של סוכן הביטוח לפעול למען המבוטח ולהתאים עבורו ביטוחים מיטביים תוך הסברים מנומקים למבוטח מדוע ביטוח מסוים עדיף על אחר. סוכן הביטוח מייצג את המבוטח מול חברות הביטוח מהן רכש פוליסות עבור המבוטח ובכל בעיה ושאלה עליו לספק מידע רלוונטי למבוטח ולטפל בתביעות מול חברת הביטוח.

מענה מיטבי בכל תחומי הביטוח

תחום הביטוח מתחלק לארבעה תחומים עיקריים- ביטוח אלמנטארי, ביטוח פנסיוני, ביטוח חיים וביטוח לאומי. כדי לקבל רישיון לעסוק בתחום הביטוח נהוג לעבור קורס ביטוח ויש לעבור את המבחן הסופי ולקבל הסמכה מטעם משרד האוצר. סוכן הביטוח יכול לבחור עם איזה חברות ביטוח לעבוד וכאשר לקוח פונה אליו עליו לאפיין את צרכיו הביטוחיים ולבצע עבורו סקר שוק מקיף על מנת לספק את הפוליסות הטובות ביותר ללקוח. רק הלקוח רשאי לבחור את הפוליסות וסוכן הביטוח מציג בפניו את האפשרויות השונות ומייעץ לו, אך אינו יכול לקבל החלטה במקומו.

אחריותו של סוכן הביטוח

כאמור, סוכן הביטוח מקשר בין המבוטח לחברת הביטוח ועליו לשמור על מערכת יחסים טובה עם חברת הביטוח תוך הענקת שירות ומענה מיטבי ללקוח שלו. לכן, סוכן הביטוח מהווה שלוחה של חברות הביטוח ופועל כשלוחו של המבוטח. מתוקף תפקידו המורכב עליו לגלות נאמנות מלאה כלפי המבוטח ויש לכך השלכות משפטיות עליהן יש לתת את הדעת. עליו לעדכן את המבוטח בפרטי הפוליסה, להדגיש את הסעיפים החריגים והסייגים השונים, ולוודא כי המבוטח הבין את המשמעויות וההחרגות על מנת לקבל החלטה מיטבית. כאשר מבוטח פונה לסוכן הביטוח על מנת שזה ירכוש עבורו ביטוח רכב תפקידו של הסוכן לפנות לחברות הביטוח השונות, לבחון לעומק את הפוליסות ולייעץ ללקוח איזה פוליסה מיטבית עבורו, לדוגמה מדוע כדאי לבחור ביטוח רכב בחברה הפניקס בהשוואה לביטוח רכב חלופי, ויש לזכור כי סוכן הביטוח חייב על פי חוק לפעול לפי שיקול דעת תוך העדפת טובת הלקוח.

לפרטים נוספים ב-facebook של חברה לביטוח הפניקס

 

 

Related Posts