shadow

תפקידה של העיתונות בכל דמוקרטיה הוא להיות שומרת סף. עיתונאים אחראיים לדווח על עוולת ולפעול למען האזרח הקטן שאחרת לא ישמעו אותו. בדמוקרטיה מתוקנת העיתונאים נהנים מחופש דיבור והם יכולים לסקר ולכתוב כמעט על כל דבר וכל דבר שהם רוצים. מאז כינונן של מדינות המערב המודרניות שהן דמוקרטיות (למעט תקופות חשוכות בהיסטוריה האנושית כמו למשל במלחמת העולם השנייה שאז לא היה בחלקים גדולים באירופה חופש דיבור) העיתונאים נלחמו למען הדמוקרטיה ונגד שחיתות של בעלי הון ושלטון.

האם העיתונאים בארץ חושפים שחיתויות?

השאלה האם עיתונאים בארץ חושפים שחיתויות היא למרבה הצער שאלה שהתשובה אליה תלויה במי שמשיב. אם תשאלו אנשים ששייכים לצד השמאלי של המפה הפוליטית בארץ הם בוודאי יטענו שיש עיתונאים רבים בישראל כמו למשל רביב דרוקר או אמנון אברמוביץ' שהם חושפי שחיתות גדולים. אם יענו על השאלה הזאת אנשים ששייכים לצד הימיני של המפה הפוליטית בישראל הם יגידו שהעיתונות רודפת אנשים בעלי דעות ימיניות ותופרת להם תיקים באופן משוחד.

האם העיתונים בארץ הם אובייקטיביים או נוקטים דעה פוליטית בהתאם לדעתם האישית הכתבים והעורכים בהם?

השאלה האם העיתונים בארץ הם אובייקטיביים או נוקטים דעה פוליטית בהתאם לדעתם האישית של הכתבים והעורכים בהם? היא שאלה שהתשובה עליה ברוב המקרים של העיתונאות בארץ היא כן. אין מה לעשות, בעידן של הרשתות החברתיות הדעה הפוליטית של רוב הכתבים והעורכים של חדשות בטלוויזיה או בעיתונות הכתובה ידועה והם גם לא מפחדים להביע אותה. כאשר עיתונאי מודה שהוא תומך בצד כזה או אחר בקשת הפוליטית – לפחות הוא כנה ונוטה לקהל שלו הזדמנות אמיתית לשפוט את הדעות שלו ואת הידיעות העיתונאיות שלו.

לפרטים נוספים אודות חשיבות העיתונות ואודות חופש העיתונות והדיבור בדמוקרטיות בכלל ובארץ בפרט כנסו לאתר שלנו – שם תוכלו לקרוא עוד על הנושא. נושא חופש העיתונות וחופש הדיבור הוא נושא שחם ובוער בשיח הציבורי בישראל היום יותר מתמיד וחשוב לנהל עליו דיון פתוח. יש לקוות שעתיד חופש העיתונות בארץ והדמוקרטיה ימשיך להיות יציב ואיתן גם בשנים הבאות.