shadow

הקמת חברה בע"מ היא תהליך שיש לבצע בצורה נכונה, שלב אחר שלב. חברה בע"מ היא גוף אשר קיים מתוקף חוק החברות ומקבל הכרה עם הרישום והאישור שלו על ידי רשם החברות. בשונה משותפות או עוסק מורשה, חברה בע"מ נרשמת וכן מתפקדת כגוף משפטי נפרד לבעליה. המשמעות היא שלחברה יש זכויות וחובות משלה, דבר שמטרתו היא להקטין את הסיכון של היזם. רבים מחליטים לפתוח דווקא חברה בע"מ וזאת בכדי להנות מהיתרונות המשפטיים, העסקיים והכלכליים שלה.

כיצד מקימים חברה בע"מ?

פתיחת חברה בע"מ כיום מתבצעת על ידי כמה שלבים:

בשלב הראשון של פתיחת חברה בע"מ יש להחליט איזה סוג חברה מקימים כאשר הסוג הנפוץ ביותר של החברות הנפתחות בישראל הוא חברות מוגבלות במניות. סוג פחות נפוץ הוא חברה שאיננה מוגבלת במניות וההבדל בין שתי החברות הללו הוא מידת האחראיות המשפטית והכספית של מייסד או בעלי החברה במקרה שבו החברה נקלעת לחובות או במקרה שבו היא קורסת מבחינה כלכלית.  במקרה של חברה אשר מוגבלת במניות הבעלים של החברה יהיו אחראיים לשלם חובות עד גובה סכום המניות שהם מחזיקים בידם. במקרה של חברה שאיננה מוגבלת במניות, החובות של החברה במקרה של קריסה כלכלית יהיו בסך של כל בעלי המניות אשר מחזיקים במניות החברה. ישנם הבדלים בין החברות המדוברות גם מבחינת עלויות הפתיחה של החברה וכן גם במקרה של פירוק החברה

שלב שני בהקמת חברה בע"מ

בשלב השני להקמת החברה יש לבחור 3 שמות שונים לחברה שכן, לא ידוע באופן וודאי איזה שם יאושר על ידי רשם החברות וכדאי למנוע מראש סירוב בשל שם תפוס. יש להגדיר בשלב זה את בעלי המניות ואת הדירקטוריונים ולאחר מכן יש לשלוח את כל המסמכים הרלוונטיים של החברה לרשם החברות לרבות תקנון והצהרות של בעלי המניות אשר חתומים על ידי עורך דין. יש לשלם אגרת רישום.

צילום: PIXABAY

שלב שלישי

לאחר שרושמים את החברה אצל רשם החברות מקבלים תעודת התאגדות וכן תקנון חתומים על ידי רשם החברות עם מספר ח.פ שהוא מהווה את תעודת הזהות של החברה. בכדי לפתוח חשבון בנק לחברה בע"מ, יש לפנות לבנק ולבקש מהם מסמכים והוראות הנדרשים לצורך פתיחת החשבון המדובר כאשר לכל בנק יהיו דרישות שונות ומסמכים שונים שידרשו.

שלב רביעי

השלב הרביעי מהווה את השלב האחרון אשר אחריו החברה יכולה להתחיל בפעילות העסקית שלה. בשלב זה יש לפתוח תיקים רלוונטיים ברשויות המס. לאחר שהחברה עוברת בהצלחה את הרישום ברשם החברות ומקבל את תעודת ההתאגדות וכן מספר ח"פ וכן לאחר שפותחים חשבון עסקי בהצלחה, יש לפתוח תיקים ברשויות המס שהן: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי אשר אליהם המקום שבו אתם מקימים את העסק שייך.

הקמת חברה בע"מ היא תהליך בירוקרטי שלא פעם יכול להיות מתיש ותובעני ועל כן, אם אתם מרגישים שאין לכם מספיק ידע או יכולת לפתוח חברה בע"מ באופן עצמאי, תמיד ניתן להיעזר באנשי מקצוע שיכולים ללוות אתכם בתהליך כולו ולסייע לכם להקים את החברה שלכם בצורה הטובה ביותר.

Related Posts

כתיבת תגובה