shadow

הקרן החדשה לישראל (באנגלית NIF –New Israel Fund) הוא ארגון מלכ"ר שהוקם על ידי זוג גייסי תרומות אמריקאים, במטרה לקדם את נושא שוויון הזכויות והדמוקרטיה במדינת ישראל. הקרן עומדת כגב כלכלי עבור ארגונים ויוזמות שפועלם עולה בקנה אחד יחד עם העקרונות שהקרן מקדמת; זכויות למיעוטים, העצמה נשית, קידום קהילת הלהט"ב, נושאים סביבתיים, דו קיום בישראל, זכויות אדם ואזרח לכלל האוכלוסייה, ועוד.

במה עוסקת ולא עוסקת הקרן החדשה לישראל

כאמור, הקרן החדשה לישראל תומכת בארגונים שהמקדמים את אותם ערכים שהקרן מאמינה בהם. הקרן לא תתמוך בארגונים שפועלם נוגד את חזונה ואת העקרונות שהיא מקדמת, לדוגמא;

 • ארגונים כדוגמת ה- BDS ודומיו, התומכים בחרם על מדינת ישראל.
 • ארגונים המקדמים הכחשת זכותו של העם היהודי לחיים ריבוניים במדינת ישראל.
 • ארגונים המכחישים את זכות האזרחים הישראליים הלא יהודיים לשוויון מלא במדינה.
 • ארגונים שתומכים בשלטון ישראל בגבולות 67.
 • ארגונים התומכים או מעודדים אלימות מכל סוג ומפרים זכויות אדם.
 • ארגונים המתנגדים לחיילי צה"ל ובכירים במדינת ישראל
 • ארגונים וקבוצות המשתמשות בשפה גזענית ומסמנות קבוצת אוכלוסייה אחרת בשל דתה, מוצאה, נטייה מינית ועוד.

במי כן תתמוך הקרן?

 • בארגונים המקדמים הבטחה של זכויות אדם ואזרח לכל האוכלוסיות, הקבוצות ומיעוטים בישראל.
 • ארגונים המחזקים סבלנות, סובלנות ופלורליזם במדינת ישראל. 
 • ארגונים הנאבקים כדי לחזק ולהגן על קבוצות המיעוטים בישראל, על מנת לאפשר להן לבטא את האינטרסים שלהן ולקדם את הזכויות שלהן.
 • ארגונים הפועלים לטפח ולבנות חברה המעוגנת על ערכי שלום בית ושלום עם שכניה.

עושים שינוי – ביחד 

הקרן החדשה לישראל פועלת במטרה לחזק את ערכי הדמוקרטיה בישראל, לקדם את הצדק החברתי והשוויון במדינה, תוך שהיא שמה בחזית את קידום והכלת זכויות האזרח והאדם של כל תושבי מדינת ישראל ללא הבדל דת, גזע, מין, לאום או נטייה מינית. הקרן רואה במגילת העצמאות של מדינת ישראל בסיס להצלחת המדינה, הכוללת ערכים חשובים מאין כמותם שהינם הכרחיים להישרדותו של העם היהודי במדינת ישראל.

Related Posts