shadow

הקמת אירוע בימי הקיץ החמים, מציב אתגר נוסף בפני המארגנים והוא קירור המבנה הזמני או האוהל כדי שיהיה נעים לשהות בו לאורך כל האירוע. אי הפעלת מיזוג במבנים או באוהלים ייצור תחושה של הימצאות בתוך כבשן בחלק הפנימי של המבנה ומהר מאד האורחים יינטשו את האירוע כיוון שהחום בפנים יהיה בלתי נסבל.

מזגנים ניידים – הפתרון המושלם

מכיוון שמדובר במבנים ארעיים המוקמים עבור ערב אחד או לפרק זמן קצר יחסית, אי אפשר להתקין מזגנים נייחים ולכן הפתרון המתאים ביותר עבורם הוא השכרת מזגנים ניידים.
המזגנים הניידים כוללים הן מאווררים והן מצננים העובדים על גז ומפוזרים במיקומים שונים בתוך המבנה. מדובר במזגנים גדולים במיוחד בעלי קיבולת של חמש טון קירור כל אחד . העוצמה הגבוהה שלהם נותנת את אותותיה וחשים קירור משמעותי ובריזה נעימה של משבי רוח בכל רחבי המבנה.
הפעולות הללו יחד מורידות משמעותית את דרגת הטמפרטורה אשר שררה באוהל לפני הפעלת המזגנים הניידים למצב שבו נעים מאד לשהות באירוע, לא חם מדי. אין הבדל בין האפקט שיוצרים מזגנים ניידים במבנה הארעי לבין פעולתם של מזגנים ביתיים המוכרים לכולם.

תכנון המיזוג באירוע

כדי ליצור את אפקט הקירור הנכון ביותר יש לשקלל כמה נתונים בסיסיים . כמה אורחים אמורים להגיע, באיזו שעה מתקיים האירוע, מהי רמת הלחות הצפויה במועד זה, כמות הציוד שתוצב באוהל.
על פי החישובים הכמותיים של המתכננים יוחלט על מספר המזגנים הניידים שיותקנו במבנה האירוע. טרם ההתקנה יש לוודא שקיימת תשתית שתאפשר את הפעלת המזגנים הניידים מבחינת החשמל וכל צורך טכני נוסף.

הצלחת האירועים

לחברה רזומה של מאות אירועים שבהם הותקנו מזגנים ניידים בהצלחה מרובה . לכן ללקוחות שביצעו השכרת מזגנים ניידים כיוון שחששו פן האורחים יירתעו מהחום הכבד, היה ברור שהמזגנים הללו יבצעו עבודה מצוינת וישפרו מאד את התחושה בתוך האוהל.

אוהלי ישראל

שמה של חברת אוהלי ישראל הולך לפניה כבר שנים רבות בזכות המזגנים הניידים האיכותיים שהיא מספקת לאירועים השונים, בזכות האחריות המקצועית לתקינות המתקנים ולקבלת הקירור הנדרש על פי גודלו של האירוע.