shadow

הידעתם שתוחלת החיים בישראל עולה בממוצע ב-2.3 שנות חיים בכל עשור? הידעתם שתוחלת החיים לנשים בישראל עומדת בממוצע על 84 שנים ואילו בקרב הגברים בישראל היא עומדת על 81.2 שנים בממוצע? ועם כאלו נתונים זה הזמן לבדוק את השפעתה של תוחלת החיים על המחיר אותו נדרש לשלם עבור רכישת ביטוח בריאות לנו ולבני משפחותינו.

היארכות תוחלת החיים: הוזלה בפרמיות לביטוחי חיים עלייה בפרמיות לביטוחי סיעוד וביטוחי בריאות!

היארכות תוחלת החיים בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט, הובילה לשינויים כאלו ואחרים בתוכניות הביטוח השונות אותן אנו נוהגים לרכוש לאורך החיים, לרבות, ביטוחי חיים, ביטוחי בריאות וביטוחי סיעוד. בעוד הפרמיה לביטוחי חיים הוזלה בשנים האחרונות עקב העלייה המתמדת בתוחלת החיים, תעריפי ביטוחי הבריאות וביטוחי הסיעוד נמצאים במגמת עלייה. הסיבה לכך טמונה בעבודה שהעלייה המתמדת בתוחלת החיים אומנם מאריכה את שנות חיינו אך היא איננה מהווה ערובה ביטוחית לאיכות חיינו ובריאותינו. מצד אחד, העלייה בתוחלת החיים הובילה להוזלה משמעותית של ביטוחי החיים מכיוון שסטטיסטית בני האדם חיים יותר, אך מצד שני, היארכות החיים חושפת כל אחד ואחת מאיתנו למחלות שונות בגיל השלישי, וזאת בנוסף לסיכונים אליהם אנו חשופים לאורך שנות חיינו. ביטוחי הבריאות המוצעים לכם כיום מתייחסים לכל תרחיש רפואי כזה או אחר העלול לפקוד אתכם לאורך שנות חייכם, ולכן מומלץ לבחון היטב את תנאי הפוליסה ואת התנאים להפעלתה.

מספר מילים על ביטוחי בריאות פרטיים

ביטוחי הבריאות הפרטיים המשווקים כיום על ידי מספר חברות ביטוח וסוכנויות ביטוח, מהווים כיום כיסוי מורחב למגוון רחב של אירועים רפואיים אשר אינם נכללים במסגרת שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן) המוצעים לנו על ידי קופות החולים. ביטוחי הבריאות הפרטיים כוללים כיסויים עבור ניתוחים בארץ ובחו"ל, כיסוי עבור השתלות וטיפולים מיוחדים, כיסוי מורחב לטיפולים המוגדרים כטיפולים מחליפי ניתוח, כיסוי לתרופות שאינן נכללות בסל התרופות, כיסויים לצורך היוועצות עם רופאים מומחים ועוד.

מכיוון שהעלייה בתוחלת החיים הובילה לעלייה בתעריפי הפוליסות השונות המוצעות לכם על ידי חברות הביטוח וסוכנויות הביטוח בכל הנוגע לרכישת ביטוחי בריאות לכם ולבני משפחתכם, אנו ממליצים לכם לבחון את תנאי הפוליסה בהתאם לכל אחד מהקריטריונים הבאים:

  • הגדירו מראש מה הם הצרכים הביטוחיים בכל הנוגע לביטוחי הבריאות בהתאם לגיל המבוטחים, מצב בריאותם הכללי ותחום עיסוקם.
  • בדקו מה הן ההרחבות הביטוחיות המוצעות לכם במסגרת הפוליסה אותה אתם עתידים לרכוש.
  • השוו בין מספר פוליסות ביטוחי בריאות שונות המוצעות לכם על ידי חברות ביטוח שונות.
  • בדקו האם הפוליסה כוללת כיסויים אותם אתם כבר מקבלים באמצעות קופות החולים.

חשוב שתדעו: רכישת פוליסות בתחום ביטוחי הבריאות מחייבות אתכם בחיתום רפואי במסגרתו תדרשו למלא הצהרה מפורטת ומאומתת אודות מצבכם הבריאותי.

המאמר תמציתי מאוד ולא תואם מאמר בעלות של 225 ש"ח

 

 

 

Related Posts