shadow

לרוב העסקים בימינו יש מתחרים רבים. בנוסף הם מתמודדים עם שלל אתגרים – טכנולוגיה שמשתנה בקצב מסחרר, רגולציה שעלולה להכביד מאוד, רף הציפיות של הלקוחות שלא מפסיק לעלות, הדרישות המשמעותיות של העובדים בעסק, ועוד ועוד.

על-מנת למצות את הפוטנציאל נדרש מגוון רחב של כלים. חברת ייעוץ עסקי מספקת את הכלים האלה, בהתאמה מלאה לצרכים הספציפיים של כל עסק, ועוזרת לו להצליח לאורך זמן.

גיבוש אסטרטגיה

השירות המשמעותי ביותר שמספקות חברות לייעוץ עסקי הוא גיבוש אסטרטגיה מיטבית.

על-מנת לתכנן את אופן התנהלות העסק בטווח הקרוב והרחוק גם יחד, מבצעים אנשי המקצוע של חברת ייעוץ עסקי בדיקות מעמיקות הן בחברה עצמה והן בשוק שבו היא פועלת. בין השאר נבחנת ההתאמה למצב העכשווי בתחום, מאופיינים הלקוחות האידיאליים, נבחרים אפיקי שיווק יעילים, מוקדשת תשומת לב גם לפן הפיננסי וכן לניצול מיטבי של ההון האנושי.

ליווי תהליכי מעבר בין דורי

חברות משפחתיות מתאפיינות בלכידות גבוהה אולם במקרים רבים איכות הניהול פחות גבוהה – בעיקר משום שאף אחד מבני המשפחה לא עבר את ההכשרה ההכרחית. חברה שמייעצת לעסקים משפחתיים ומתמחה בתחום ספציפי זה מסייעת להשביח את הניהול השוטף של העסק כמו גם לקבוע מטרות ארוכות טווח.

שירות ספציפי של חברת ייעוץ עסקי לחברות המשפחתיות הוא ליווי תהליכי מעבר בין דורי. כשדור אחד נמצא לקראת סיום הפעילות שלו בעסק זוהי צומת קריטית. בחירה לא נכונה של האנשים שבידיהם תופקד הובלת החברה או העברה לא חלקה של הסמכויות עלולה לערער את היציבות ואת הלכידות, ואף להוביל לקריסה (בנוסף לסכסוכים משפחתיים).

כל השירותים שמספקת חברת ייעוץ עסקי 

השירותים שמספקות החברות לייעוץ עסקי מגוונים מאוד ונוגעים בכל התחומים הרלוונטיים בעולם העסקים של המאה ה-21.

כך למשל עשויה חברה שכזו ללוות תהליכי מיזוג ורכישה (M&A) ולהבטיח עסקה מושלמת שמאפשרת התרחבות רצויה. דוגמה נוספת היא ליווי למנהלים על-מנת לחזק את החוזקות ולמצוא מענה גם לנקודות התורפה. ייעוץ לוגיסטי מהווה גם הוא חלק מהייעוץ העסקי, כך גם ייעוץ פיננסי ולמעשה ניתן להשיג בדרך זו שיפור בכל אספקט של התנהלות העסק.

Related Posts