shadow

אחד החוקים החדשים שכן הצליחו לעבור בשנים האחרונות הוא החוק לצמצום השימוש במזומן שנכנס לתוקף בחודש אוגוסט 2022. על פי חוק המזומן סכום עסקאות במזומן בעסקים ירדו מ-11 אלף שקלים לששת אלפים שקלים בלבד, וישנן הגבלות נוספות, לדוגמא ברכישת מכונית ניתן לשלם עד 50 אלף שקלים במזומן וגם בעסקאות בין אנשים ישנן הגבלות. מה בדיוק החוק קובע ומה זה אומר לגבי צ'קים? כדאי להמשיך לקרוא. 

כיצד החוק נולד? 

החוק לצמצום השימוש במזומן יצא לדרך בקיץ האחרון, כשהוא מספק מגבלות משמעותיות לשימוש בכסף מזומן. החוק מגביל את השימוש במזומן, כך שבעסקאות שונות מול נותני שירות, ברכישת מוצרים יקרים כמו מכוניות וכאשר אנשים מבצעים עסקאות בינם ובין עצמם, ישנה הגבלה על השימוש בכסף מזומן. החוק נחקק במקור בשנת 2018, הוא נכנס לתוקף בשנת 2019 וכאמור התיקון שנכנס לפועל בחוק בשנת 2022 נועד לצמצם עוד יותר את השימוש במזומן. 

חקיקת חוק המזומן הייתה למען מטרה אחת – לצמצם את השימוש בכסף מזומן וזאת במטרה לצמצם את ההון השחור מהווה כר פורה להעלמות מס, מימון טרור, הלבנת הון ומקור לפעילות פלילית. 

מה קובע החוק? 

עסקה היא קנייה או מכירה של שירות או של נכס או מוצר, מחיר העסקה הוא התמורה שניתנת כנגדם לאחר שהמחיר הוסכם על הצדדים. על פי חוק המזומן עסקאות אלה במזומן יוגבלו, כל מוצר או שירות מעסק לאדם פרטי מוגבלים לשימוש במזומן של עד 6000 ₪, או 10% מהעסקה, הנמוך מבניהם. בעבר ניתן היה לבצע עסקת מכירה לעוסק, אך כיום חוק המזומן קובע כי תקרה העסקה יכולה להיות 15 אלף שקלים, במקום 50 אלף שקלים בעבר. 

כספים אבודים

מה כדאי לדעת על סוגי העסקאות השונות? 

עד היום לא הייתה כמעט מגבלה על עסקאות בין שני אנשים פרטיים, אנשים יכלו לבצע עסקאות באופן חופשי זה עם זה עד לסכום של 50 אלף שקלים, אך כיום גם סכום זה מוגבל ל-15 אלף שקלים. בהלוואות למשל, התקרה לקבלת סכום במזומן לגבי אנשים פרטיים ירדה לסכום של 6,000 שקלים, במקום 11 אלף שקלים קודם לכן, כך גם בנוגע לשכר עבודה. ומה לגבי מתנות? קבלת מתנה מזומן לא תוכל לעלות על סכום של 15 אלף שקלים גם כן. אפשר לומר אם כן כי חוק המזומן נוגע לכל העסקאות הקיימות. 

מה לגבי צ'קים או העברת כסף בין בני משפחה? 

כמו בכל חוק, גם חוק המזומן טומן בחובו חריגים שכדאי לדעת עליהם. לדוגמה, הגבלות במזומן לא חלות על קרובי משפחה, למעט מקרים בהם התשלום הוא עבור שכר דירה. את מי אנחנו יכולים להגדיר על פי החוק כקרוב משפחה? בן, בת, הורה, סבים, נכדים, אחים ואחיות ובני זוג של כל אחד מהם. עוד כדאי לדעת על החוק כי הוא מתייחס לצ'קים באופן אחר, ישנם חוקים שונים הקובעים איך וכיצד יש לקבל את הצ'ק, למשל, עוסקים יכולים לקבל או לתת צ'ק בכל סכום רק אם שמו של מקבל התשלום נקוב בצ'ק, גם כאשר מדובר על צ'ק עבור תרומה, שכר עבודה, עסקה, מתנה או הלוואה. 

לסיכום חוק המזומן נועד לבצע שינוי באופן שבו אנו מבצעים עסקאות, מומלץ להכיר לעומק את ההתייחסות לכל מקרה לגופו, בוודאי לפני שמתכוונים לבצע עסקת מזומן. 

כתיבת תגובה