shadow

חקירה במשטרה היא הליך שבו חוקר או חוקרים במשטרה שואלים את הנחקר שאלות, כאשר לרוב בשלב זה למשטרה יש בסיס טוב לחקירה או חשד לקיומו של אירוע פלילי.

בכל מקרה שלא יהיה, חקירה במשטרה היא הליך שאינו נעים בכלל לנחקר, בעיקר כאשר לא ברורה מהי מידת האשמה.

איך מתפתחת חקירה במשטרה?

ראשית כל חשוב להבין כי לא כל חקירה במשטרה היא אירוע פלילי. לפעמים המשטרה רוצה לבדוק, לחקור או לברר את כל העובדות לגבי אירוע מסוים.

למשל, כאשר מגדלי התאומים נפלו, התברר שיש מחלה שגרמה לפגיעות של אנשים ואז תהליך החקירה של השוטרים בכלל מתבצע בשטח, השוטרים שואלים כמה שאלות ובזה הסיפור נגמר. יש מקרים, בהם עדים המספקים מידע למשטרה, אותו מידע הופך בשלב מאוחר יותר לראיה או לתיעוד שיוביל להזהרה בהמשך.

מה קורה בזמן הליך חקירה?

אדם שמזומן לחקירה במשטרה, לרוב ממתין לא מעט זמן, עד שהחוקר פונה אליו בכלל. החוקר מציע לנחקר פעמים רבות לסיים עם זהכמה שיותר מהר, ושאין טעם לפנות לעורך דין, שכן הליך זה יכול להימשך שעות ארוכות וחבל עם הזמן שלהם.

זה בדיוק השלב שעוד לפני שמתחילה החקירה, מומלץ להיוועץ עם עורך דין מקצועי, בהתאם לאישומים, עורך דין שינחה אותנו שלב אחר שלב כיצד להתנהל בחקירה עצמה.  

מטרת החקירה היא לקבע את הנחקר בכדי לאסוף מידע, על בסיס נתונים או מידע שלשוטרים כבר יש. יש כל מיני תרגילי חקירה שהאדם הפשוט לא מכיר, ”תרגיליםשל המשטרה שנועדו בעצם לבסס סיפור כנגד הנחקר ולסגור את התיק כמה שיותר מהר. תקפידו של עורך הדין במקרים אלו הוא להסביר לנחקר את כל התמונה בצורה שקופה ומלאה, כדי שידע מה פועל נגדו ומה פועל לטובתו.

חשוב לדעת כל חקירה במיוחד בעבירות חמורות, מתבצעות הקלטות שיבססו את החקירה בשלב מאוחר יותר. החוקר מוכנס למציאות שהוא לא תמיד מסוגל לקלוט ולהבין אותה.

לסיכום, לפני שמתחיל תהליך חקירה במשטרה, מומלץ להיוועץ בעורך דין מקצועי, ועדיף מוקדם ככל האפשר.