shadow

בדומה למערכת המשפט האזרחית, שם לכל חשוד ולכל נחקר יש זכויות, כך גם במערכת המשפט הצבאית יש זכויות לחשודים ולנחקרים, נכון הדבר כשמדובר בחקירות במשטרה באזרחות ונכון הדבר כשמדובר בחקירת מצח בשירות הצבאי.

לפני שנגיע לשורת הזכויות שיש לכל חשוד ונחקר, נסביר בקצרה, מדוע חשוב לעמוד על זכויות נחקרים בחקירת מצח. אפשר לומר שיש לכך שתי סיבות עיקריות, ראשית, כי כל אדם, גם אם הוא נחקר וגם אם הוא חשוד, מגיע לו שיתייחסו אליו בכבוד, זה מה שמבדיל בין מערכת משפט חופשית, הגונה, נקייה מאינטרסים והטעיות לבין מערכת משפט מוטת ולא הגונה. שנית, אין לנו דרך לדעת או יותר נכון, אנחנו יכולים לדעת בוודאות שמערכת שאיננה שומרת על זכויות הנחקרים והחשודים, מביאה לתוצאות לא אמיתיות. כלומר, חשודים עלולים להודות במעשים שלא עשו, רק בשביל לקבל דברים מסוימים או בשביל לחסוך לעצמם השפלות ואי נעימויות מצד המערכת. מערכת שכזו לא מביאה לצדק ולא לחקר האמת.

אז אילו זכויות עומדות לרשות הנחקרים והחשודים בחקירת מצח? הזכות הבסיסית היא לדבר עם עו"ד. מאחר ולא כל חייל ולמעשה רוב החיילים אינם בעלי רקע משפטי, אז הזכות הבסיסית שלהם היא להיעזר באיש מקצוע, זה יכול להיות עו"ד שהם שוכרים את שירותיו וזה יכול להיות עו"ד מהסנגוריה הצבאית. בשני המקרים, חובתו של העו"ד היא לעמוד לרשות החייל ולעשות את כל המוטל עליו בשביל לתת לו את השירות הטוב ביותר, ואת הכלים הטובים ביותר בשביל לצאת זכאי.

בהקשר לזה, זכותו של החייל לא לדבר בחקירה, כל עוד הוא לא פגש עורך דין שידריך אותו כיצד לנהוג וגם לאחר מכן, זכותו המלאה לשמור על זכות השתיקה. כך הוא ימנע מעצמו הפללה.

זכות בסיסית אחרת היא, לא ניתן לערוך על חייל חיפוש ללא הכרח ואם זה בניגוד לחוק. זה נכון גם לגבי בדיקות מסוימות שנחשבות לפולשניות, דוגמא בדיקת שתן. המקרה היחידי לפיה מחויבים לתת בדיקת שתן, היא במקרה של חשד לשימוש בסמים וגם אז רק במקרה ויש צו של קש"ב.

לחוקרי מצ"ח יש זכות להשתמש בכלים שונים, כולל עדים ומדובבים לצורך קבלת הודאה מהחייל. אך בכל מקרה, כנחקרים, זכותכם המלאה לראות את העדויות בטרם אתם מודים או ממשיכים בתהליך. במקרים מיוחדים, יכול השופט להסכים לדרישת החוקרים שלא להציג בפניכם את העדויות (אם מדובר במקרים ביטחוניים או במקרים שיש חשש שאם תראו את העדויות, זה יפגע בכלים מודיעיניים של החוקרים).

נקודה נוספת, בכל מקרה אתם זכאים לראות את דו"ח החקירה בסיומה, על מנת לדעת בדיוק מה נכתב שם, האם הדברים שלכם הוצגו ונכתבו כראוי.

נקודה אחרונה לגבי חקירות מצח, לא ניתן לשלול מכם דברים בסיסיים כמו שתייה, אוכל ושינה. אתם במידה ואתם עצורים, אתם זכאים לשיחת טלפון וכמובן להיפגש עם עורך הדין שלכם בפרטיות על מנת שתוכלו להתכונן לחקירה.