shadow

ניהול לוחות זמנים, עבודה עם מגוון רחב של משימות, והתמודדות עם לחץ מכיוונים שונים. זו היא חזרת היום יום של ישראלים רבים שצריכים להתמודד עם עומס משימות גדול מאוד ועדיין להגיע לתהליכי עבודה אפקטיביים עם תוצרים איכותיים. ככל שהלחץ הולך וגובר, וכחול של לוחות הזמנים הופכים להיות יותר חשובים, כך הצורך למצוא דרכים לנהל את לוחות הזמנים הופך להיות משמעותי יותר. בעולם של חשוב ודחוף –  תעדוף משימות הוא כלי העבודה המרכזי של אנשים רבים והוא משפיע על תהליכי קבלת ההחלטות הכי פשוטים ובסיסיים בשגרת היומיום שלכם. מה שאומר שאתם צריכים לדעת איך לשלוט בתהליך חשוב ודחוף – תעדוף משימות בצורה הכי מקצועית שיש.

חשוב ודחוף – תעדוף משימות בעולם המודרני

מה הוא תהליך חשוב ודחוף – תעדוף משימות?

  1. חשוב –  משימות שאתם רוצים לבצע ויש להם ערך מוסף לפעילות שלכם או להצלחה שלכם. למשל הכשרות מקצועיות או משימות לטווח הארוך. 
  2. דחוף –  משימות כיבוי שריפות, כאלו שאתם חייבים לבצע ברגע זה בגלל לחץ חיצוני, ניהול זמנים לא תקין, או בראשות של מנהלים ואנשי צוות סביבכם. 
  3. תיעדוף –  הדרך למצוא את האיזון המתבקש בין חשוב לבין דחוף, באופן יומיומי ועל בסיס ניהול סדרי עבודה מאורגנים. אנשים שמצליחים לשלוט בתעדוף הם אנשים שמצליחים לנהל תהליך חשוב ודחוף – תעדוף משימות לאורך שנות הבגרות שלהם בצורה מקצועית.

האחריות האישית היא שם המשחק!

כמו שאתם מצליחים להבין, האיזון בין חשוב ודחוף הוא לא עניין חיצוני ולא עניין שנמצא באחריות של אף אדם אחר חוץ מאשר בידיים שלכם. כדי לייצר איזון משאבים ואינטרסים אתם צריכים להסתכל על התמונה הגדולה ולקחת החלטות מקצועיות, אשר יאפשרו לכם לבחור נכון את הפרמטרים ואת שגרת היומיום שלכם מבחינת ניהול המשימות. ולכן, כדאי להתרגל בשלבים קבועים לנהל את האיזון הזה בין דחוף לבין חשוב. לאורך זמן אתם תראו את רמת האפקטיביות המקצועית שלכם עולה פלאים, ואת היכולת לייצר תפוקה בעבודה בקצב גבוה משרתת את המקצועיות שלכם.

 

Related Posts