shadow

אחת הדרכים להגיע לטיפול פסיכולוגי הוא דרך השירות הציבורי. על ידי פניה לשירות הציבורי אפשר להגיע למפגשי טיפול פסיכולוגי בחיפה.

סניפי קופות החולים

סניפי קופות החולים השונות נותנים מידע אודות הטיפול הפסיכולוגי הקיים במקום מגוריכם. כמו כן אפשרות נוספת היא פניה למרפאות הציבוריות. מרפאות אלה כוללות את מרפאות בריאות הנפש השייכות למשרד הבריאות או למחלקות של בתי החולים. כמו כן אגף הרווחה בעיריות מסוגל להפנות למסגרות טיפול. מלבד גורמים אלה קיימים גם שירותים פסיכולוגים המיועדים לאוכלוסיות ספציפיות.

שירותים פסיכולוגים המכוונים לאוכלוסיות ספציפיות בלבד

שירותים אלה כוללים למשל את השירות הפסיכולוגי הניתן במוסדות להשכלה גבוהה. שירות ייעוצי זה באוניברסיטאות למשל מוענק לסטודנטים הפונים אליו. במקרה הצורך ניתן למשל לברר אודות טיפולים פסיכולוגים בחיפה השייכים לאוניברסיטת חיפה. מלבד שירות זה קיימים שירותים פסיכולוגים נוספים המיועדים לאוכלוסיות מסויימות כגון שירות פסיכולוגי המיועד לניצולי שואה ולדור השני של ניצולי שואה.

חשיבות הקשר עם הגורם המטפל

אחד הגורמים החשובים ביותר להצלחה של טיפול פסיכולוגי בחיפה הוא הקשר של המטופל עם המטפל. יחד עם זאת חשוב לזכור כי כל קשר צריך זמן כדי להיבנות ונדרש אורך רוח לשם כך. רק לאחר מספר מפגשים ניתן לדעת בוודאות אם קיימת התאמה בין המטופל למטפל והמטופל יכול להחליט אם מתאימה לו דרך העבודה עם המטפל הספציפי. כמובן שבמידה ולא קיים חיבור טוב, רצוי למצוא מטפל אחר אליו המטופל יתחבר יותר.

המלצות

אחת הדרכים הטובות ביותר להתחיל טיפול אצל פסיכולוג בחיפה היא דרך קבלת המלצות על מטפל. המלצות של חברים, מכרים או משפחה יכולות להוביל לפסיכולוג מומלץ ביותר. כמובן שקיימות דרכים מגוונות של טיפולים פסיכולוגים וחשוב לא רק להתחבר למטפל עצמו, אלא גם לדרך הטיפול בה עושה המטפל שימוש.

סוגי טיפולים

ניתן למצוא טיפול פסיכולוגי בחיפה העובד על שיטות טיפול שונות. מתוך השיטות המוכרות אפשר למצוא טיפול דינאמי, טיפול קצר מועד, טיפול בשיטת הגשטאלט, טיפול פסיכואנליטי, טיפול בהבעה, טיפול באומנות, טיפול באמצעות היפנוזה וטיפולים נוספים.

Related Posts