shadow

בתקופה האחרונה קיימת מגמה עולה וגוברת של פתיחת עסקים פרטיים והרבה בזכות עידוד מצד המדינה שיש לה אינטרס גדול בהצמחת המשק והבאתו לקדמת הבמה מול העולם כולו. עסק קטן בתחילת דרכו חייב שיווק ומיתוג נכונים שיבטיחו את צמיחתו. אנשים לא נולדים עם ידע בשיווק ולכן צריך להיעזר בכל שלב שבו נמצא העסק באדם מקצועי שייתן ייעוץ שיווקי בהתאם למטרות העסק במטרה לקדמו לראש הרשימה בתחומו. ייעוץ בתחום השיווק הנעשה בחשיבה נכונה תוך התכוונות, למידה, ניתוח והסקת מסקנות יכול להגדיל כל עסק בעשרות אחוזים ממה שהיה לפני קבלת השרות. ייעוץ שיווקי מתחיל מלמידה כיצד מתנהל העסק כיום, מאתר את הנקודה החלשה, בודק את מצב השוק באותו תחום, מחפש קבוצות מיקוד ומשם מתחיל הפרסום שיכול להיות בכמה מישורים: תחום המדיה, תחום התקשורת, פליירים ופיזור פרסומות בכל העיר. למעשה מה שעושה ייעוץ שיווקי לעסק הוא מפעיל את כל החושים בשביל לדעת לקלוע בדיוק לדרישות הצרכן. זוהי ברכה לקבל ייעוץ בתחום השיווק כי שם מסתתרת כל תורת המכירה.

ייעוץ שיווקי דרך אסטרטגית להצלחה

כל עסק שמקבל החלטה להיעזר ביועץ שיווקי כבר עושה את הדבר הנכון להרמת העסק שלו לנקודת הצלחה. היועץ ילמד וינחה את בעל העסק למצוא את הלקוחות שיביאו את הרווחים הגדולים יותר, ילמד את בעל העסק להיות מוכר טוב יותר בכך שיבצע איתו סימולאציות רבות באומנות המכירה, ייתן לו ייעוץ והכוונה כיצד לפרסם נכון באינטרנט ובמדיה הכתובה וייגלה יחד איתו את הייחודיות שיש בו על פני אחרים. יחד עם כל הפעולות הללו יכלול שרות הייעוץ ירידה לפרטים הקטנים כמו התמודדות עם התנגדויות, הסרת איומים אפשריים, הכנת תכנית שיווקית, הבנת המטרות והיעדים ניסוח חזון ושינוי חזותי במידת הצורך. ייעוץ שיווקי המתבצע בצורה נכונה יניב בזמן קצר לקוחות חדשים שיגבירו את כח המכירה ובכך יעלו את רווח העסק באחוזים רבים. אלו לא מילים באוויר והרבה עסקים שנעזרו בשרות של ייעוץ בתחום השיווק דיווחו כי עשו את הדבר הנכון ואכן רואים תוצאות בשטח.