shadow

האם אתם מעוניינים להוסיף מעלית חדשה לבניין בו אתם גרים? מתכננים לשדרג את הבניין ולהוסיף מעלית לנוחיותכם? ובכן, חשוב לפנות לחברה מקצועית ומנוסה בתחום מאחר והוספת מעלית לבניין קיים – מחייבת ידע רב ויש צורך לפעול בהתאם להנחיות ולתקנים הרלוונטיים. כמו כן, כדאי לדעת כי הוספת מעלית לבניין קיים כרוכה באישור של למעלה משני שליש מהדיירים ויש להוציא היתר בנייה מהרשות המקומית ולקבל את ההיתרים הנדרשים מגורמים נוספים. לכן, חשוב לפנות רק לחברה מקצועית המתכננת את המעלית בהתאם לאפשרויות הקיימות, ולפי מאפייני הבניין, התקנות הרלוונטיות ובהתאמה לדרישות הדיירים או בעל הבניין.

שלבי ביצוע להוספת מעלית

יש בישראל אלפי בניינים גבוהים ללא מעלית, ביניהם בנייני מגורים ומגדלי משרדים. הוספת מעלית לבניין קיים תורמת לעלייה בשווי הנכס והדירות, ובעיקר מעניקה איכות חיים גבוהה לדיירים. הוספת מעלית מאפשרת למבוגרים לשפר את איכות חייהם ולהימנע מצורך לעזוב את הבניין, והיא מציעה נוחות לשאר הדיירים, ובעיקר לשכנים המתגוררים בקומות הגבוהות.

על הדיירים להגיע להסכמה ויש להשיג רוב של שני שליש, בהתאם לנדרש בחוק. באמצעות פניה לחברה מקצועית ומובילה בתחום ניתן לקבל ייצוג מטעם החברה ולפנות דרכה לדיירים כדי להשיג את הרוב הנדרש. יש לזכור כי נציג מקצועי מיומן בטיפול בהתנגדויות שכנים וניסיונו הרב תורם להשגת הרוב הנדרש. לאחר מכן, החברה מגישה לוועד הבניין הצעת מחיר, ההצעה כוללת מפרט טכני להקמת המעלית בבניין.

עם אישור ההצעה מגישה החברה את התוכנית להקמת המעלית בבניין הקיים לרשות המקומית על מנת לקבל היתר בנייה, ובמקביל החברה פועלת להשגת האישורים הנדרשים מגורמים נוספים כמו כיבוי אש, חברת חשמל ועוד. עם השגת כל האישורים הנדרשים מתאמים מועד עם הדיירים לתחילת עבודות הבנייה. יש לזכור כי הקמת מעליות בבניין קיים כרוכה בעבודות הנמשכות בין מספר שבועות עד לתשעה חודשים, בהתאם לסוג המעלית, פיר מתכת או בנוי, ומורכבות העבודה.

על החברה לתכנן בקפידה את פיר המעלית, יש מקרים בהם יש לבנות פיר פנימי בתוך הבניין אך במקרים רבים נהוג לבנות פיר חיצוני למעלית. כמו כן, יש לבחור ולתכנן מראש את סוג המעלית- חשמלית או הידראולית, יש לציין כי מעלית חשמלית לרוב זולה יותר ממעלית הידראולית. עם זאת, כאשר מתכננים להוסיף מעלית הידראולית לבניין הקיים אין צורך להוסיף חדר מכונות על גג הבניין לכן קל יותר להשיג את האישורים מהרשות המקומית ואין צורך לבצע חיזוקים לגג המבנה ולקירות החיצוניים.

Related Posts

כתיבת תגובה