shadow

ישנם שלושה סוגים של פגיעות מעבירות:

  1. פגיעת עבירה
  2. פגיעת עבירת מין או אלימות
  3. פגיעת עבירת מין או אלימות חמורה

לכל הנפגעים של כל סוגי העבירות, יש זכויות בסיסיות גם בממשך החקירה המשטרתית וגם במשך הדיון בבית המשפט נגד הנאשמים בעבירות אלה. חלק מתפקידם של עורכי דין פליליים הוא להסביר לגבי זכויות אלה.

עורך דין פלילי יכול להסביר לגבי זכויות של נפגעי עבירה:

לכל נפגע עבירה, יש את זכות ההגנה מפני החשוד, או את הזכות לקבל הסבר לגבי ההליך הפלילי בבית המשפט. לדוגמה, משטרת ישראל מחויבת לספק מידע לנפגעי עבירה בנושא האפשרויות שלהם להגנה מפני החשודים או הנאשמים בעבירות או מפני בני משפחתם או שליחים שלהם. דבר זה לעיתים קרובות בא לידי ביטוי באמצעות צווי הרחקה או צווים למניעת הטרדה מאיימת, או לחילופין, הגנה מפני מגע לא רצוי עם החשודים או הנאשמים בבית המשפט.

עורכי דין פליליים יכולים לתת מידע והסבר על התנהלות ההליכים הפליליים, הזכויות של נפגעי עבירה מעצם היותם נפגעי עבירה וכל מידע אודות השלבים של ההליכים המשפטיים בהם מצוי המקרה הנדון.

עורך דין פלילי יכול להסביר לגבי כל הזכויות האלה ואחרות ללקוחותיו. בנוסף, לפי חוק זכויות נפגעי עבירה, ישנן זכויות רבות לנפגעים, לפי סוג הפגיעה. בין היתר, נקבע שנפגע עבירה נחשב לכל מי שנפגע במישרין מעבירה פלילית. אם מדובר בעבירה שגרמה לפטירת הנפגע, בני משפחתו יהיו מוגדרים כנפגעי עבירה. כל אלה יכולים לבקש העתקים של כתב האישום והם גם יכולים להעניק הצהרת נפגע עבירה, שתהיה בשימוש גורמי התביעה כשהם טוענים לעונש בפני בית המשפט. דבר זה ישקל בחשבון כאשר ייגזר גזר הדין של הנאשמים. נפגעי עבירות יכולים

עורך דין פלילי יכול להסביר לגבי הזכויות הנוספות של נפגעי עבירת מין או אלימות:

זכויות של נפגעי עבירות מין או אלימות לעיתים רחבות יותר מאשר נפגעי עבירה כללית. למשל, הזכות לליווי על ידי אדם נוסף בעת החקירה, האיסור על חקירת העבר המיני של הנפגע אלא אם הדבר הכרחי לגמרי ונחוץ לשם בירור העבירה. בנוסף, חוקרים של עבירות אלה חייבים לבצע את החקירה תוך כדי שמירה מלאה על הכבוד והפרטיות של הנפגע.

עורכי דין פליליים יכולים להסביר לגבי זכויות נוספות כגון הזכות לקבל הודעה מאת רשויות המדינה בנושא הליכים נוספים שמתבצעים לאחר שניתן גזר הדין של הנאשם. לדוגמה, אם הוא מגיש בקשת חנינה. יש להם את הזכות לבוא ולדבר בפני ועדת השחרור של שירות בתי הסוהר. כך ניתנת לנפגעי עבירות מסוג זה הזכות להביע עמדה בפני נשיא המדינה או בפני ועדת השחרור לפני שהם יחליטו על חנינה כלפי הנאשם.

המאמר מוגש לכם באדיבות עורך דין פלילי אסף דוק – ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים

 

 

Related Posts