shadow

במהלך חיי הנישואים הבעל והאישה עובדים יחדיו על מנת לגרום באופן שיתופי להצלחת הבית שהם בנו בארץ ישראל. יכול להיות כי שניהם עובדים מחוץ לבית או שאחד מהם נמצא בבית ומטפל בכל שעולה כסף רב לבצע בדרך אחרת. יכול להיות שהיחידה המשפחתית כוללת רמה גבוהה של חיים או רמה ממוצעת. בכל מקרה בו החיים המשותפים נגדעים וישנה החלטה לגבי סיום מערכת היחסים וביצוע של גירושין, חלה על הבעל החובה לתשלום מזונות אישה.

מהם חובות הבעל?

כולנו מכירים את חובת דמי מזונות עבור הילדים שמסייעים להם לגדול בצורה בריאה מבלי שנחסכים מהם דברים חשובים בכלכלתם האישית. הדבר הנוסף אליו מחיוב הבעל כאשר הוא נמצא בתהליך של גירושין מול אשתו הינו תשלום של מזונות אישה כאשר התשלום הינו עבור האישה ולעולם אינו תשלום מן האישה אל הגבר.

כך במהלך כל תהליך הגירושין מחויב הבעל לשמור את רמת החיים אליה הורגלה אשתו עד אשר הגירושים יהיו סופיים. ישנם אף מקרים יוצאי דופן שבהם החליט בית הדין כי הבעל ימשיך לשלם את אותם דמי מזונות אישה גם לאחר שבני הזוג כבר התגרשו.

מתי לא מתקבלים מזונות אישה

כמו בכל מקרה אשר מגיע אל בית הדין ישנה בחינה של כל תיק לחודו וכאשר נראה כי ישנה סיבה ממשית להפסקת דמי מזונות עבור האישה, בית הדין יכול לשלול את אותה הזכאות.

  • חדלה לעבוד בחוסר תום לב והינה בעלת יכולת השתכרות.
  • אישה מורדת לפי הגדרת בית הדין הרבני.
  • אישה בוגדת אינה זכאית לתשלום מזונות אישה.
  • אישה שגרמה לבעלה להפר את כללי הדת במכוון.

לגבי כל המקרים הללו דנים בתי המשפט האזרחי והדתי בצורה פרטנית והאישה עלולה לאבד את הזכות למזונותיה, אולם יש לקחת בחשבון כי בראש ובראשונה מדובר בחובה בסיסית של הבעל לדאוג לכל הצרכים של אשתו לפרנסה, קורת גג ומלבושים עליה שומרים באדיקות בדיונים של תיקי גירושים.