shadow

אנשים שהגיעו למשטרה בגלל סיבות שונות ונחקרו על ידיה או שנפתח להם תיק חקירה, כולם מוצאים את עצמם עם רישום לצד שמם יש שני סוגים של רישום שקשור לפלילים במדינת ישראל – מרשם פלילי לאחר הרשעה במשפט, ומרשם משטרתי לפני שמפט, שבו נרשמות כל הפעולות וכל המקרים שבהם נתקלתם במשטרה ונדרשתם לתת פרטים מזהים ונחקרתם בעילות שונות. אם הייתם מעורבים בפעילות פלילית כלשהי וגם אם הייתם עדים ונחקרתם על כך, כל אלה מופיעים במרשם המשטרתי לצד שמכם. הבעיה היא שרישום כזה מכתים אתכם, ולמרות שלפי החוק לאף אחד אין רשות לראות את זה או לבקש מידע כזה עליכם, בפועל לפי החוק יש גופים רשמיים כמו הצבא שיכולים לקבל את כל המידע עליכם זה יכול לנבוע מכך שאתם מועמדים לתפקיד כלשהו או שרוצים לברר עליכם או לצורך כלשהו של חקירה עליכם. זאת הסיבה שמחיקת רישום משטרתי נחוצה לכל אדם באשר הוא.

מחיקת רישום משטרתי בגלל עילות שונות

רישומים פנימיים של משטרת ישראל במאגר המידע שלה עליכם נשארים לכל החיים אלא אם כן הם נמחקים כתוצאה מכך שתבקשו זאת בעצמכם או שיחליטו במשטרה שיש להם עילה למחוק זאת. במקרים רבים מדי נוח למשטרה להשאיר רישום משטרתי במאגר שלה ולא למחוק אותו למרות שהחוק ורש זאת ומאפשר לכם לבקש מחיקת רישום משטרתי כזה. יש להגיש בקשה באמצעות עורך דין שמתמחה בכך ולקבל את החלטת הקצין שאחראי לכך במשטרה. הרישום כולל גם תיקים שלא נסגרו או תיקים שנסגרו לאל הגשת כתב אישום או תיקים שבהם הוגש כתב אישום והסתיימו בהרשעה, ולכן חשיבות המחיקה של הרישום המשטרתי לעתידכם ברורה.

מחיקת רישום משטרתי בגלל חוסר עניין לציבור

כאמור, יש כמה עילות שלפיהן אפשר לבקש מהמשטרה למחוק רישום משטרתי שקיים על שמכם. את זה כדאי לעשות עם עורך דין שיודע להגיש את הבקשה בצורה נכונה שגם תיענה בחיוב, או לפחות להגיש על כך ערעור אם תיענו בסירוב. לא תוכלו לקבל תעודת יושר ללא מחיקת רישום משטרתי ולכן חשוב מאוד לעשות זאת נכון. מחיקת הרישום בגלל חוסר עניים לציבור קורית כאשר מדובר בעבירה פלילית אבל מחליטים במשטרה שאפשר למחוק בגלל סיבות כמו גילו הצעיר של הנחקר שלא רוצים להרוס את עתידו, במקרים שבהם האינטרס הציבורי הוא דווקא באי העמדה לדין כי אז ייגרם נזק לנאשם ולא יוכל להשתקם, חומרת העבירה גם היא שיקול או מצבו הבריאותי של הנאשם, עמדת קרבן העבירה, או אינטרס ציבורי נוסף כמו חופש הדיבור וכן הלאה.