shadow

מתכת היא חומר אשר ניתן לבצע עבורו מיחזור. על מנת לבצע מיחזור מתכת צריך לבחון אלו מתכות ישנן בסביבה ואיזו מתכת נדרשת. בעת ביצוע מיחזור עושים קודם כל מיון של המתכות השונות כאשר ההפרדה הכללית היא בין מתכות ברזליות לבין מתכות שאינן ברזליות. מתכות שהן ברזליות יעברו להתכה במפעלי פלדה על מנת לחזור לצורה הנוזלית ומשם לעבור עיבוד על פי הנדרש. מתכות שאינן ברזליות יאספו בנפרד ויעברו למפעלי ייצור לצורך שימוש כחומר גלם. ההפרדה בין המתכות השונות היא הכרחית ולא ניתן לבצע מיחזור ועיבוד מחדש ללא אותה ההפרדה כיוון שמדובר בחומרים שמבסיסם שונים.

מדוע כדאי לבצע מיחזור מתכת

ישנן סיבות רבות לביצוע מיחזור מתכת כאשר פעולת המיחזור חוסכת לאיכות הסביבה משאבים רבים ואנרגיות אשר נדרשות להפקת מתכות חדשות. בין היתרונות למיחזור מתכת:

  • חיסכון אנרגטי – על מנת להפיק מתכת חדשה יש צורך בהשקעה אנרגטית אשר מוערכת בכפי 4 מאשר מיחזור של המתכת.
  • חיסכון במשאבים – משאבי הטבע הם מוגבלים ובנוסף לכך על מנת להשתמש בהם יש להשקיע פעילות רבה בהם. המיחזור חוסך מלקיחת משאבי הטבע ומשאיר אותנו עם יותר משאבים לשנים הבאות.
  • הפחתת פסולת – פעולת מיחזור המתכת חוסר לטבע כמות פסולת אדירה. במקום לזרוק את הפסולת סתם כך ולהשקיע משאבים בהטמנה, המיחזור חוסך את כל אלו וגם משאיר משאבים לסביבה.
  • ייצור – הליכי הייצור במתכת עושים שימוש במתכת ממוחזרת ועל כן אלו נלקחים בחשבון גם בזמן תכנון המוצרים. כיוון שכך ישנו צורך אמיתי במיחזור.

שוק מיחזור המתכת בארץ

בארץ ישנו שוק קטן יחסית של מיחזור מתכת. רק בשנים האחרונות התפתח מערך אשר מאפשר גם למשתמשים ביתיים לבצע מיחזור של המתכות השונות שברשותם כאשר גם מערך זה עוד לא נמצא בכל הערים (כמו למשל פח מיחזור עבור קופסאות שימורים). כמובן לשוק של מיחזור המתכות ישנה גם עלות כיוון שיש לשנע את המתכות מאזורים שונים של הארץ ומסיבות נוספות, אך כל העלויות של המיחזור פוחתים לעומת היתרון שהמיחזור מביא לסביבה ולמעשה למערכת הייצור שלנו.

 

כתיבת תגובה