shadow

רוצים לדעת עוד על מכירת מטבעות זהב עתיקים? אתם לא היחידים! לפניכם שאלות נפוצות בנושא זה.

שאלה: האם יש עוד מה לעשות עם המטבעות חוץ מלמכור אותם?

תשובה: כיום אין מה לעשות עם מטבעות עתיקים פרט למכירה שלהם. היות שכך, המכירה היא כדאית, מפני שהיא מאפשרת למוכר ליהנות מכסף מזומן לשימוש כפי רצונו. 

שאלה: איך נקבע הערך של מטבעות הזהב?

תשובה: הערך של מטבעות זהב עתיקים נקבע באופן דומה לערך של כל חפץ מזהב. ראשית, יש לבדוק את אחוז הזהב בחפץ, לאחר מכן יש לשקול אותו ולבסוף יש לבדוק את ערך הזהב בבורסה. הכפלה של כל התוצאות תיתן את הערך הסופי של הזהב.

שאלה: למי אפשר למכור את המטבעות?

תשובה: תאמינו או לא, אבל יש מי שעוסק בקנייה של חפצי זהב באופן יום יומי, ומטבעות עתיקים נכללים בהם גם כן. זהב זה בדרך כלל נמכר שוב לצורפים ולמי שעיסוקו קשור לשימוש בזהב באופן ישיר.

שאלה: איך מתבצעת מכירת מטבעות זהב עתיקים בפועל?

תשובה: המכירה מתבצעת באופן הזה – במהלך פגישה בין המוכר לבין הקונה נעשית הערכה של שווי הזהב של המוכר וניתנת הצעת מחיר תמורתו. לאחר קבלת ההצעה, המוכר מעביר לידי הקונה את המטבעות ומקבל תמורתם כסף מזומן ומסמכים לאישור ביצוע העסקה. 

שאלה: האם ניתן למכור גם חפצים אחרים מזהב?

תשובה: בהחלט כן! למעשה, ניתן למכור כל דבר מזהב. בין אם מדובר על תכשיטים, מטילי זהב, שיני זהב, תשמישי קדושה או כל דבר אחר. 

שאלה: האם יש הכנות נחוצות לקראת מכירת מטבעות זהב עתיקים?

תשובה: לקראת מכירה של זהב מומלץ לבדוק באופן עצמאי מהו ערך הזהב שלכם. את הבדיקה ניתן לעשות באמצעות מחשבוני זהב אונליין על ידי הזנת הנתונים הרלוונטיים לגבי הזהב שברשותכם. חשוב לדעת, שכאשר מבצעים הערכה של ערך הזהב, מומלץ לעשות אותה באותו יום המסחר הבורסאי של יום המכירה. זאת, משום שערך הזהב תלוי גם בערך המנייה שלו, שיכולה להשתנות מדי יום ולהשפיע על הצעת המחיר שתקבלו.