shadow

לא הרבה מבינים אבל תחום המעליות בימנו נמצא בהתפתחות מתמדת. המעליות היום הרבה יותר חכמות, בטיחותיות, מהירות, מעוצבות ועונות על הרבה צרכים שבעבר לא ייחסנו להם חשיבות. תחום המעליות מחולק היום למעליות הידראוליות, מעליות חשמליות, מעליות MRL ומעלונים כאשר הדגש במאמר הנוכחי הוא על מעליות על בסיס חשמלי.

מעליות חשמליות יתרונות רבים להן

התרבות מגוון סוגי המעליות והשתכללותן בשנים האחרונות מביאה בשורה חדשה לצרכן הקטן שמעדיף תחרות בין כמה מוצרים כך שלא ייווצר מצב שיהיה מוצר אחד מקובע שאי אפשר לזוז ממנו ימינה או שמאלה והוא מחייב את כולם לאותו סטנדרט ולכן היכולת בחירה בין מעליות חשמליות להידראוליות ואחרות עונה על הנישה הזו ומאפשרת לבחון את יתרונותיה וחסרונותיה של כל מעלית בהתאם לצורך השימושי. מעלית חשמלית בשונה מההידראולית ומה- MRL בעלת התכונות הבאות:

  • מותאמת לכל הגבהים בעוד האחרות מוגבלות.
  • בעלת חדר מכונות מעל פיר המעלית ובעוד לאחרות אין
  • בעלת מהירות משתנה בהתאם למספר הקומות במבנה כאשר לאחרות מהירות קבועה
  • מתאימה גם למוסדות ומפעלים בהם צריך להעמיס משקל כבד ביותר
  • פעולת העלייה והירידה מתבצעת על ידי מנוע חשמלי בעוד האחרות עובדות על בוכנות הידראוליות.

מעליות חשמליות בחירה לא מובנית

למעשה יש מעליות חשמליות אשר נבנות בד בבד עם בניין חדש שרק קורם עור וגידים בעוד יש מעלית חשמלית אשר מתווספת לבניין קיים בעקבות דרישת הדיירים וזאת לאור בקשתם, על כל פנים, בשני המקרים הבחירה איזו מעלית תתווסף למבנה תלויה במשתנים שהם:

  1. בחירה מתאימה מתוך חשיבה הנדסית ארכיטקטונית שתתבצע אך ורק על ידי האדריכל האחראי על הפרויקט שלמד ובאחריותו לדעת איזה סוג של מעלית תתאים הן מבחינת הקומות, הן מבחינת טיב הדיירים והן מבחינת היכולת לעשות שינויים במבנה לטובת המעלית.
  2. לבניין קיים, הבחירה תושפע באופן ישיר מהעדפת הדיירים על פי עלות הצבת המעלית וכל הכרוך בכך, לצד עלויות הטיפול השוטף בה, כמות האנשים שהיא אמורה להכיל, מהירות הנעה וחזותה הכללית.

כתיבת תגובה