shadow

תורת המיתוג – Branding – מבוססת על הקונספט המוכח שמכלול הדברים שמשדר שמו של מוצר, ואפילו הסמל המסחרי שלו, מספקים יחד מהות חמקמקה שיש דרך לנקוב בשמה או להנחות אליה. הרעיון הוא לבנות תפישה או הכרזה של מוצר מסוים ברעיונותיהם של קונים פוטנציאלים לאותו מוצר. כך מתאפשר לבדל מוצר יחיד משאר המוצרים השונים, ואפילו החופפים לו בפונקציונליות שלהם, על-מנת שיזהו אותו בקלות ושיזוהה עם שלל תכונות שישחקו לטובתו.

על המוצר הממותג להיות בעל איכות גבוהה ואף נדרש בעיניי הקהל הצרכני. מוצר אשר בעבורו יבנה ברנדינג כאיכותי וכמשובח, בעוד שלא יהיה כזה בפועל, הליך המיתוג שלו צפוי לנחול כישלון.

תהליך המיתוג ומטרותיו

למיתוגו של מוצר יש מספר שלבים עד להכתרתו כמוצלח והפיכת המוצר למותג. בתחילת התהליך של ה-Branding תתבצע עבודת לימוד וחקר שוק מתוך מטרה לגבש דרך וכלים בשאיפה לאקלם את המוצר בשוק. החקר יכלול התייחסות לקהל היעד של המוצר, למיתוגם של מוצרים זהים בשוק, לדרכי מכירת המוצר, לנקודות הזכות שלו וכן לחסרונותיו, לחברה האם שלו, ולעוד מכלול של גורמים שיקלו על מיתוגו באופן הטוב ביותר שניתן, ובשאיפה – באופן טוב במובהק משל המתחרים. בשלב הבא יעסוק הממתג-הפרסומאי בסידור ובניית הרעיון המרכזי של המוצר והנראות שלו, כלומר – בעיצוב הלוגו וכלל הגרפיקה הנלווית ובביטוי המסרים של המוצר שאותו משווקים. לאחר גיבוש הקונספט המיתוגי יערך מעין פיילוט על ידי הצגת המוצר במקומות מסחר הרלוונטיים לו, ואף מתן אפשרות לקהל הקונים ל"טעימה" ממנו, בכוונה לבצע בירור בנוגע לתגובת קהל היעד למוצר הממותג, על מנת ללמוד האם המיתוג הצליח או שיש צורך לדייק אותו יותר.

בשל שפע אינסופי של מוצרים ותחרות, המייצר בלבול וקושי בעבור הצרכנים לדעת ולהבחין בין מוצר כזה או אחר, נחשב כיום מיתוג של חברה או מוצר כנוהל מהותי במיוחד. ה-Branding מטפח בעבור המוצר חזות ייחודית שתבדל אותו מיתר המוצרים בשוק. בסופו של דבר המטרה היא להביא את המוצר לכדי הכרה והצלחה בשוק הצרכני המאוד מחמיר ותחרותי של העידן הנוכחי.

 

Related Posts