shadow

חושדים בבגידה? במעילה? בדיוק בשביל זה הוקמו משרדי חקירות! רוצים לדעת עוד ולהבין את התחום טוב יותר? המשיכו לקרוא!

מהם משרדי חקירות?

מדובר על חברות, אשר נותנות שירות של חקירה, בדיקה ומעקב באופן מקצועי עבור אנשים, אשר רוצים לקבל מידע ודאי מסוים ואין להם את האפשרות להגיע אליו בכוחות עצמם מסיבות כאלו ואחרות. משרדי החקירות השונים מחזיקים באמתחתם ציוד וידע מקצועי, המאפשרים להם להגיע למידע רגיש שלאנשים, שאינם אנשי מקצוע מתחום החקירות, אין דרך להגיע אליו.

תחומי עיסוק

תחומי העיסוק של משרד חקירות הם נרחבים, אך ניתן לתמצת אותם ולהכליל אותם בתוך התחומים הבאים:

  • חקירות כלכליות
  • איסוף מודיעין עסקי וחקירות עסקיות
  • חקירות אישיות
  • ביצוע מעקבים

כל אחד מתחומים אלו הוא עולם ומלואו וכולל בתוכו עיסוקים רבים של חוקרים במשרדי חקירות. כעת נפרט על קצה המזלג מה כוללת כל קטגוריה:

חקירות כלכליות

חקירה של מצב כלכלי של אדם או גוף מסוים. כגון איתור נכסים בארץ ומחוץ לה, איתור חשבונות בנק בארץ ומחוץ לה, פוליסות ביטוח שונות ומקורות הכנסה שונים.

איסוף מודיעין עסקי

איסוף מידע על מתחרים של עסקים כגון תכנית שנתית, ספקים, תכנית שיווקית וכך הלאה.

חקירות אישיות

ביצוע חקירות לצרכים אישיים כגון הוכחת בגידה במערכת יחסים רומנטית וכדומה. חקירות מסוג זה מתבצעות בעיקר במעקבים, עליהם נפרט בהמשך, אך גם על ידי איסוף מידע.

ביצוע מעקבים

אמנם חקירות רבות ניתן לערוך מהמשרד, אך משרדי חקירות רבים נוהגים גם לבצע מעקבים על מנת לקבל את ההוכחות הדרושות למען הלקוחות שלהם. מעקבים אלו מאפשרים לחוקרים לקבל מידע בזמן אמת ומתוך עבודת שטח.

נשארים בתוך המסגרת

חשוב לציין, שגם משרדי חקירות מחויבים לעבוד במסגרת החוק! כל הציוד, המעקבים ושאר הדרכים להשגת מידע הינם חוקיים. יחד עם זאת, אין זה אומר, שכל אחד יכול לבצע מעקבים והאזנות! כל חוקר במשרד חקירות חייב רישיון לעסוק במקצוע זה. עבודה במסגרת החוק בלבד נדרשת על מנת לשמר רישיון זה.

Related Posts