shadow

למדנו בשיעורי ביולוגיה שצמחים זקוקים לאור על מנת לגדול ולבצע את הפוטוסינתזה הנדרשת להם. ראינו מה קורה כאשר אין מספיק אור לעציצים שאנחנו מגדלים אצלנו בבית וכיצד הכל משתפר כאשר מזיזים את הצמחים לעבר מקור אור השמש שמחזיר אותם לתחייה. בענף החקלאות שבו צמחים משמשים למאכל או בצמחים שנועדו לנוי ולהפצה מסחרית זקוקים כמובן לתאורה, משהו כמו נורה של לד לגידול צמחיה. אולם כאשר מגדלים צמחים כאלה לא רק בשדה הפתוח אלה בחממות ובתנאים מודרניים שונים, תאורה אינה מובן מאליו ויש לדאוג לה בצורה מלאכותית. הדרך הטובה ביורת היא להשתמש בתאורה הנכונה שמספקת לצמחים את כל מה שנחוץ להם כדי לגדול, במקרה הזה עדיפה נורת לד לגידול צמחים.

מנורת לד לגידול מהי?

לד הוא שיטת תאורה שמשתמשים בה גם בבית משום שנורות לד הן מורכבות מדיודה שפולטת אור בספקטרום צר ומסוים, שאינו צורך אנרגיה רבה על מנת להפיק אור רב עוצמה בשטף גדול. מתאימים בה את צבע האור שנחוץ לכם, במקרה הזה צבע של נורת לד לגידול צמחים שהוא אידיאלי להם. כך, אפשר למעשה לקבל המון אור בחיסכון כספי ניכר ומבלי להעלות את מחיר תשומות הגידול של הצמחייה וליהנות עדיי מיבול רב ונאה לכל מ"ר של גידולים. זה מה שחשוב וקובע למעשה את יעילות התאורה בחקלאות.

למה נורת לד לגידול צמחיה?

נאס"א גילתה קודם שנורת לד לגידול צמחיה טובה לגדול מזון בחלל בכל מיני מתקנים, ללא בזבוז גדול של חשמל שכל כך חיוני למערכות החיים. משם הדרך הייתה קצרה לפיתוח נורת לד לגידול צמחים גם פה על האדמה לחקלאות קונבנציונלית. הטכנולוגיה שלנו כיום יכולה להפיק כמויות מזון שנחוצות להאכלת כל האוכלוסייה הגדלה במהירות מבלי שתהיה עם זה בעיה של עלויות יקרות מדי. היבול הרב שמתקבל מתאורה נכונה מוכיח את עצמו ונורת הלד הפכה זה מכבר ללהיט חקלאי מוכח. למה היא טובה לחקלאות? משום שאפשר לשלוט בספקטרום שלה ולהפיק בדיוק את צבע האור והעוצמה שלו שנחוץ לצמחים מבלי לחמם אותם יותר מדי ולדייק מאוד בכל הספקטרום כדי שהצמח ינצל את מלוא האור המדויק לצרכיו.