shadow

ניהול מחסנים בעידן המודרני מחייב שימוש בכללי ניהול מודרניים, לרבות מערכות תוכנה ושירותים מתקדמים. בין כלי העבודה שמבטיחים את היעילות המרובה ביותר בכל ההיבטים של ניהול מחסן ניתן למצוא את כלי המחשוב הידועים כ- WMS (warehouse management system).

בשורות הבאות נראה כיצד ומדוע שירות של WMS הינו חיוני כל כך ויעיל כל כך לעבודת המחסן המודרני ולניהול השוטף בתחום זה.

שליטה ובקרה

ניהול מחסן WMS מבטיח לכל העוסקים בשירות ממוחשב הרבה יותר שליטה ובקרה. בזכות מודולים מתקדמים, בזכות ממשק משתמש טוב ומאורגן, בזכות היכולת לקבל נתונים באופן מספרי, ויזואלי או באמצעות דוחות מפורטים לא צריכות להתעורר בעיות או הפתעות בלתי צפויות. קל יותר לאתר חוסרים במלאי וצרכי רכש, קל יותר לעמוד בזמני אספקה, קל יותר לספק כל מוצר, כל פריט וכל מפרט במקום הנכון ובזמן הנכון.

ממשק ארגוני ומחשובי

שירות איכותי של WMS מאפשר לכל מחסן ולכל עסק לוגיסטי להתנהל ביעילות בזכות ממשק בין מערכות ממוחשבות. החיבור האפשרי בין מערכת לניהול כוח אדם לבין מערכת ניהול מלאי, בין מערכת חשבונאית לבין כניסה ויציאה של סחורה מהמחסן מאפשרים קבלת תמונת מצב טובה יותר בכל רגע נתון. יש בכך גם כדי לאפשר ממשק טוב ונכון יותר בין מחלקות שונות של חברות ועסקים ויש בכך כדי למנוע פערי ידע וטעויות מיותרות.

שימוש מיטבי במשאבים

בין ההיבטים החשובים ביותר של שירות WMS טמון בכך שניתן לעשות שימוש מיטבי בכל המשאבים העומדים לרשות מנהל המחסן. בראש ובראשונה מדובר בניצול נכון של כח אדם למשימות המתאימות – אך גם מעבר לכך. שירות של WMS מאפשר ניצול כלי עזר טכנולוגיים כגון מסופונים ניידים, אמצעי הובלה וכיוצא באלה. השימוש היעיל במשאבים השונים מאפשר:

  • חיסכון כספי ניכר.
  • יכולת משופרת של עמידה בזמנים.
  • מניעת אובדן של מלאי (מלאי פגום או מלאי מת) בשל חוסר מידע בזמן אמת.
  • מניעת מצבים של פגיעה ברציפות העבודה במפעלי יצור וספקים.
  • קיצור זמני עבודה ועמידה ביעדי הזמנות ומסירה ללקוח.
  • חיסכון בשטח מחסן ויצירת סביבת עבודה מסודרת ובטוחה יותר.

Related Posts

כתיבת תגובה