shadow

נאמר שיש לכם בית עסק ובאים אליכם המוני לקוחות בשל פרסום פעיל בכל רחבי המדיה, אולם אתם שמים לב כי לא מעט לקוחות אשר מגיעים אליכם במטרה לסגור עסקה מבקשים לבצע אותה בעזרת צ'קים בתשלומים אשר נפרסים לעתים למשך תקופה של שנה והלאה, אתם מנסים לכוון את העסקה לתשלומים בכרטיס האשראי אולם הלקוחות מתעקשים על מסלול זה ולמרות שאתם בדקתם את הצ'קים במערכת ממוכנת וראיתם שאין כל בעיה של צ'קים חוזרים או חשבון מוגבל, אתם עדיין מסרבים ללקוח ומאבדים את כל העסקה או מאשרים את הבקשה ונמצאים עם ערימות גדולות של כסף שיהיה תקבול עתידי עבור מוצרים ו/או שירות שכבר נתתם ללקוחות. בדיוק לשם כך קיים תהליך של ניכיון צ'קים שמאפשר לקבל באופן מיידי תקבלו כספי עתידי.

איך מבצעים תהליך ניכיון צ'קים

כאמור, תהליך של ניכיון צ'קים נועד בעיקר עבור צ'קים מסחריים שאותם קיבלו בעלי עסקים ואותם הם מעוניינים לקבל באופן מיידי מבלי להמתין לתאריכים הדחויים שאותם ציינו הלוקחות על גבי כל צ'ק כזה. בפועל הכסף של הלקוח יורד לו מהחשבון רק בתאריך אותו ציין על ידי חברת ניכיון הצ'קים שסופגת היא את ההמתנה ועבור עמלה המוסכמת מראש מול כל חברה שבאה לקבל את השירותים האלה, היא למעשה נותנת את הסכום הזה מבעוד מועד ללקוחות העסקיים הללו.

באופן זה בתי עסק שמאוד תלויים בתזרים של כסף מזומן ברמה מסוימת יכולים להמשיך ולנהל את חשבון ההוצאות בצורה תקינה ולא להיכנס לגרעון כספי בשל תקבולים כספיים שצריכים להיכנס אל חשבון העסק בתאריכים מאוחרים בשל אותם צ'קים דחויים.

היתרונות של תהליך חשוב זה לבתי עסק

כמובן שזה די ברור בגדול שלקבל כסף עתידי במזומן הוא יתרון גדול עבור כל סוג של עסק קטן או גדול, אבל אם פורטים את כל אחד מן היתרונות הללו לפרטים רואים באופן די ברור כי מדובר בשורה של צעדים חכמים וחשובים לכל בית עסק שעובד עם צ'קים דחויים ותשלומים עבור עסקה שניתנו על ידי צ'קים.

  • על ידי ביצוע של פעולת ניכיון צ'קים ישנו שיפור של תזרים המזומנים.
  • אפשר לתעדף את התדירות והסכומים עבור הניכיון של צ'קים דחויים.
  • ישנו ביצוע מיידי ומהיר שבודק את תקינות כל הצ'קים הללו.
  • שיטה זו של ניכיון צ'קים הינה נוחה בהרבה ללקוחות עסקיים בהשוואה לדרישות של סניף הבנק בו מתנהל החשבון העסקי.