shadow

"סונול" הינה אחת החברות הוותיקות בארץ וגם אחת המשפיעות: היא החלה לפעול בשנת 1917 (תחת השם "ואקום אויל" ולאחר מכן בשם "סוקוני ואקום"; ב-1958, בעקבות מכירתה מידי תאגיד אמריקאי שנכנע ללחץ סעודי לא לפעול בישראל, שונה שמה ל"סונול"), וכיום נמצאות בבעלותה כחמישית מכלל תחנות הדלק בארץ ובסך הכל כ-240 תחנות דלק. מנכ"ל החברה מאז שנת 2010 הוא תא"ל (מיל.) ניר גלילי, שתפקידו הקודם בשוק האזרחי היה מנכ"ל "שלמה החזקות" (הבעלים של "שלמה sixt", מספנות ישראל ועוד).

ההתמודדות עם החלטת הממשלה לצמצם את מרווח השיווק בשוק הדלק

פחות משנה לאחר כניסתו לתפקיד, מצא עצמו ניר גלילי מתמודד עם החלטת ממשלה לא פשוטה מבחינת "סונול" (כמו גם מבחינת חברות הדלק האחרות): באוגוסט 2011 החליטה ממשלת ישראל, בין השאר בשל הדרישה החד משמעית מהציבור לפעול למען הורדת יוקר המחיה במסגרת המחאה ההמונית לצדק חברתי, לצמצם את מרווח השיווק בשוק הדלק ב-25%. "סונול", שהרווח התפעולי של במחצית הראשונה של אותה שנה עמד על כ-62 מיליון ש"ח, מצאה עצמה בסיטואציה לא פשוטה, שכן המרווח הנ"ל הוא זה שבעצם מאפשר את פעילותן של חברות הדלק, וצמצומו בשיעור ניכר מקשה עליהן להעניק שירות איכותי וגם להרוויח היטב כפי שהתרגלו.

יחד עם זאת הבין ניר גלילי היטב כי על אף הלחץ הכבד, ממשלת ישראל לא תיכנע לחברות הדלק שכן היא מחויבת לספק לציבור הרחב תקווה כי יוקר המחיה אכן יפחת – וכי תפקידו הוא לאתר מקורות הכנסה ורווחים חלופיים. הפיתרון אותו בחר גלילי: להרחיב את רשת חנויות הנוחות של סונול, sogood, כולל לפתוח חנויות שכאלה שלא בצמוד לתחנות הדלק של החברה.

הרחבת קהל הלקוחות של החברה

החלטה חשובה נוספת של ניר גלילי הייתה להרחיב את מאגר הלקוחות הפוטנציאליים של "סונול", וזאת באמצעות קמפיינים שיווקיים שהתמקדו בדוברי הרוסית הרבים שבארץ ובמגזר החרדי.

למה החליט ניר גלילי להפוך את "סונול" לידידותית לסביבה?

בימינו כבר אי אפשר למדוד הצלחה עסקית אך ורק עפ"י רמת ההכנסות או שורת הרווח הנקי, ורוב רובם של העסקים והארגונים מחויבים להציג ערך מוסף אמיתי ובפרט להוכיח כי השפעתם על החברה והסביבה הינה חיובית ולכל הפחות לא שלילית.

חברות הדלק נמצאות במצב רגיש במיוחד, שכן ראשית רוב הציבור מתקומם כנגד מחירי הדלק (על אף שהסיבה העיקרית למחיר הגבוה הוא מיסוי מופרז, שעליו כמובן שאין לחברות אלה שליטה), ושנית, תחנות דלק הן גורם מזהם וכיום כולנו כבר מודעים לחשיבות השמירה על הסביבה ועל כדור הארץ.

בהתאם החליט ניר גלילי להפוך את "סונול" לידידותית יותר לסביבה, ובין השאר מציעה החברה דלק ייחודי בשם "גולד 95" שמזהם בכ-20% פחות את הסביבה. על פיתוח זה ופעולות נוספות למען צמצום הפגיעה בסביבה זכתה סונול בפרס ירושלים לאיכות הסביבה.

Related Posts