shadow

פעמים רבות, ישנם סיטואציות או מקרים המצריכים עבודה בגובה, מאחר ואין שום פעולה או דרך אחרת שניתן לעשות במקום. במרבית המקרים, בכדי לבצע פעולות בגובה יש צורך בשימוש בסנפלינג, אם כי לא תמיד. כיום ניתן לראות שישנו שימוש מגוון, למטרות שונות, לעבודות המתבצעות בגובה, כאשר מרבית העבודות נעשות בתחום הבינוי והנדל"ן, אם כי לא רק בתחום זה.

סוגים נפוצים של עבודות בגובה:

  • ניקוי חלונות – ניקוי חלונות בגובה מתבצע באמצעות סנפלינג. ניקוי חלונות מתבצע בעזרת ציוד חדיש, איכותי ובטיחותי, וכך ניקוי חלונות הבניין נשמר באופן נקי ומבריק לאורך זמן.

  • תליית שלטי חוצות – כדי להחליף את שלטי החוצות הגדולים, המתנוססים כמעט בכל צומת או מחלף, יש צורך בפעולות הנעשות בגובה. תליית שלטי חוצות מתבצעת באמצעות חומרים מיוחדים, וכך שלטי החוצות נשמרים תלויים לאורך זמן ולא מתקפלים או נהרסים.

  • הרחקת יונים – כאשר מעוניינים להרחיק יונים בקומות גבוהות או בבנייני משרדים, ניתן לעשות זאת על ידי שימוש בעבודות הנעשות בגובה. שימוש בחומרים וציוד מתאים, כמו: דוקרנים ורשתות, מבטיח הרחקה מקצועית של יונים, גם ממקומות המסתור שלהם, לאורך זמן וללא חזרה של היונים בשנית.

  • חיזוק אריחים – חיזוק אריחים באמצעות עבודות בגובה הוא שימוש נפוץ. כדי לבצע פעולות אלו משתמשים בגולשי סנפלינג מקצועיים מגג הבניין. גולשי הסנפלינג מבצעים פעולות של חיזוק האריחים ובכך מונעים סכנה שמא אריח ייפול מחזית הבניין. חיזוק אריחים זוהי פעולה חשובה בעיקר בבניינים ישנים, אך גם בבניינים חדשים אשר חשופים למפגעים שונים כמו רוחות, מזג אוויר קיצוני ועוד.

  • איטום בניין – כשהאיטום בבניין מתחיל להתמוסס ולהתפורר, והמים מתחילים לחלחל אל תוך הדירות בבניין, יש צורך לבצע חידוש באיטום. כשמדובר בבעיית איטום, חשוב לטפל בה בהקדם, מאחר ורטיבות יכולה להתפתח לנזק בלתי הפיך הדורש שיפוץ כללי של הבניין. כדי לבצע איטום בבניין נעזרים בעבודות הנעשות בגובה. עבודת איטום זו תמנע מהנזק להיות בלתי הפיך ותרענן את האיטום של הבניין.

חשוב לציין שאנשים העובדים בעבודות שמתבצעות בגובה מחויבים לעבוד על פי נהלי בטיחות קפדניים ולא לסטות מהם. כמו כן, עליהם לעבור הכשרה מיוחדת לעבודה הנעשית בגובה.