shadow

בני זוג נשואים מתגוררים ברוב רובם המכריע של המקרים תחת קורת גג אחת, בעת שעולים יחסיהם על שרטון והצדדים פונים להליך גירושין, עולה  בין היתר השאלה, האם  זכאית האישה להמשיך ולהתגורר בדירה המשותפת.

תביעה למדור ספציפי הינה תביעה המוגשת לבית הדין הרבני המסתמכת על הכלל לפיו אישה אינה יכולה לרדת באיכות חייה ולעבור לגור בדירה שאינה תואמת את סטנדרט המגורים אליה הורגלה  טרם החלו בני הזוג בהליכי הפרידה. השגת סעד זה מבית הדין הרבני מקנה לאישה את האפשרות לעכב את מכירת  הדירה המשותפת באופן משמעותי ולעיתים אף למשך שנים רבות.

בית הדין מודע לכך כי קיימים מקרים בהם בעלי דין המעוניינים להתגרש זה מזו, מנצלים את ההליכים המשפטיים ומגישים תביעה למדור ספציפי אך ורק על מנת לזכות ביתרון על פני הצד השני, משכך, סעד זה יינתן רק לאחר בחינה מדוקדקת של כוונת האישה. במסגרת בחינה זו ישתכנע בית הדין כי סעד המדור הספציפי הינו הכרחי, זאת  כיוון שלא  קיימת הצדקה לתביעת הגירושין של הבעל או לחלופין אם ימצא לנכון כי הבעל עזב את דירת המגורים המשותפת ללא כל סיבה מוצדקת.

לסעד זה מספר יתרונות משמעותיים והמרכזי ביניהם הינו שהאישה יכולה להמשיך ולהתגורר בנכס  ולמנוע את פירוק השיתוף בו, גם אם מתנהלים במקביל הליכים לחלוקת הרכוש של הצדדים. מדור ספציפי הינו הגנה חזקה העומדת אל מול הזכות לפירוק שיתוף מכח חוק המקרקעין, זכות הקובעת כי שותפים רשאים בכל עת לפרק את השיתוף בנכס. יחד עם זאת, לסעד זה קיים גם חיסרון שיש לקחת בחשבון טרם הגשת התביעה לבית הדין, אישה העותרת לקבלת סעד מדור ספציפי אינה יכולה לעתור במקביל לקבלת מזונות בבית המשפט ולכן נדרש לבצע שיקול דעת נכון באשר לצרכיי האישה, האם חשוב יותר לשמור על מגוריה בבית המגורים המשותף או שמא קבלת מזונות שוטפים הינם מהותיים יותר עבורה, כמובן  שיש לבחון כל מקרה לגופו טרם הגשת תביעה מסוג זו לבית הדין.

תביעה למדור ספציפי יכולה להיות חלק מתביעת האישה למזונות או לשלום בית בבית הדין הרבני, בעת הגשת תביעה לשלום בית בבית הדין הרבני, האישה מבקשת להמשיך ולהתגורר בבית המשותף בתקווה כי הבעל ישוב אליו בעתיד ויחסיהם ישובו אל מסלולם.

ניתן בהחלט להיווכח כי הדברים האמורים לעיל, מהווים דוגמא לטעות הרווחת כיום בציבור כאילו בתי הדין הרבניים נוטים באופן קבוע לטובת הבעל. במצבים מסוימים ובהתאם לקבלת ייעוץ משפטי מתאים, בית הדין הרבני עלול להפוך לשדה קרב לא פשוט עבור הבעל ולא ברור אם כך היו גם פני הדברים אילו ההליכים היו מתקיימים בבית המשפט.

המאמר מוגש באדיבות עו"ד טל איטקין – עורך דין גירושין בחיפה: http://www.itkintal.co.il/

Related Posts