shadow

אם החלטתם לפתוח עוסק פטור כדאי שתעשו זאת בצורה נכונה ומבלי לפספס שום פרט בתהליך. אומנם מדובר בעסק קטן יחסית אך עבור מס הכנסה וביטוח לאומי הוא נחשב לעסק לכל דבר ובעקבות כך פתיחת עוסק פטור מחייבת לפתוח תיק הן במס הכנסה והן בביטוח הלאומי. ישנם טפסים אשר אותם יש למלא ולצרף אליהם את תעודת הזהות וחוזה שכירות. הצעד הראשון בדרך לפתיחת עוסק פטור היא הגשת טופס 821 במע"מ ובנוסף לתעודת זהות וחוזה שכירות (כפי שעושים בביטוח לאומי ומס הכנסה) יש לצרף גם אישור המעיד על ההכשרה המקצועית וגם אישור מלקוח שמעוניין להשתמש בשירותים. מיד לאחר פתיחת העסק במע"מ יש לפתוח את התיק גם בביטוח הלאומי וגם במס הכנסה. התהליך אומנם לא פשוט עבור מי שאינו מעורה בתהליך אך גם אינו מורכב יתר על המידה. אם יש תחושה של חוסר ביטחון וחוסר ודאות מומלץ להשתמש בשירותים מקצועיים על מנת למנוע מצבים לא נעימים.

עוסק פטור- המחזור השנתי

עוסק פטור הוא עסק שמחזור הכספים השנתי שלו אינו עולה על סכום הקבוע בחוק לאותה השנה. הסכום אינו קבוע ויכול להשתנות משנה לשנה ורצוי לבדוק את גובה ההכנסות הצפוי טרם פתיחת העסק. הסכום המקסימאלי לעוסק פטור בשנת 2015 הנו 79,482 ₪ ולכן הכנסה שתעלה על הסכום הנקוב תהפוך את העסק לעוסק מורשה. כפי שנכתב, הסכום אינו קבוע ומשתנה בהתאם להחלטת המדינה וכך לדוגמה בשנת 2005 עמד הסכום המקסימאלי על 64,000 ₪.

עוסק פטור- קבלה או חשבונית?

עוסק פטור אינו מוציא חשבוניות, הוא רק מגיש קבלה לאחר התשלום. את הקבלות ניתן להדפיס בכל בית דפוס והוא צריך לכלול את מספר העוסק הפטור ורצוי שגם להתאים את שם העסק לשירותים הניתנים. מחירי הפנקסים משתנים מבית דפוס לבית דפוס אך בסך הכל מדובר במחירים סבירים כאשר קנייה מרוכזת של מספר גדול של פנקסים תוביל להוזלה משמעותית. עוסק פטור אינו חייב בתשלום מע"מ ואינו מחייב את לקוחותיו במע"מ והוא למעשה פטור מתשלום זה. חשוב להדגיש, קבלה על שמה כן היא- ניתנת רק לאחר קבלת התשלום. התהליך הנכון הוא לקבל את תשלום ורק לאחר מכן להוציא את הקבלה. אם הלקוח דורש מכם קבלה טרם התשלום אתם מסתכנים בכך שלא תקבלו את הכסף ולמרות זאת הצהרתם כאילו כן קיבלתם.

 

עוסק פטור- חריגים

עוסק פטור אומנם נקבע לפי סך הכנסותיו בשנה אך למרות זאת יש מספר מקצועות שאינם יכולים להירשם כעוסק פטור גם אם עומדים בקריטריון הנ"ל. אדריכלים, מהנדסים, עורכי דין, פסיכולוגים, טכנאים, רואי חשבון, רבנים, רופאים, בעלי בית ספר לנהיגה, סוחרי מקרקעין וסוחרי רכב אינם יכולים לפתוח עוסק פטור ואין משמעות למחזור השנתי שלהם.