shadow

לפעמים יורשים מחליטים להגיע להסכם בין יורשים ולשם כך כל אחד יכול לשלם לעורך דין לייצג אותו. עורך דין ירושות פועל כמובן לטובת הלקוח שלו ומנסה להגיע להסכם שהכי ישתלם עבורו. זאת למשל במקרים בהם יורשים מחליטים לנסות ולשנות את חלוקת העיזבון ביניהם. מדובר רק על יורשים לפי צוואה ויורשים על פי דין. באופן זה ניתן לשנות את החלוקה של הרכוש או החלקים  באופן שונה מאשר קיים בצו הירושה.  

דירה שעברה בירושה

במקרים רבים בוחרים היורשים לשנות את הירושה והעזבון לפי ראות עיניהם ולא לפי הכתוב בצו הירושה. כך למשל יורשים שירשו דירה, בית, נכס אחר, מגרש וכן הלא יכולים לשכור עורכת דין ירושות כדי שתטפל בעניינים המשפטיים הדרושים לשם שינוי הצוואה. ניתן לדוגמא במקרה זה להעביר את הדירה לגורם אחר מאשר היורש.

תוהים מדוע לא להשאיר נכס שהתקבל בירושה?

רוב המקרים המובילים אדם לשכור עורך דין ירושות לשם העברת דירה לגורם אחר הם שיקולים של מס. ניתן לעשות זאת על ידי הוראת סעיף מספר 110 לחוק הירושה וכן על ידי הליכי הסתלקות שמובאים בהתאם להוראת סעיף מספר 6 לחוק הירושה. שתי דרכים אלה הן הדרכים המרכזיות הנותנות לשנות את חלוקת העיזבון שניתנה בצו הירושה או לפי צו קיום צוואה.

עורך דין ירושות נדרש לשם קיום השינוי

כל עורך דין מקצועי לירושות יודע כי ההבדל בין שתי הדרכים לשינוי נוגעים בגורם שמקבל את הנכס. כלומר, הסכם בין יורשים מחלק את הרכוש בין היורשים עצמם ורק ביניהם. לעומת זאת, הסדרי הסתלקות מירושה מאפשרים חלוקת הירושה לטובת מי שלא ירש את הנכסים. יורש נחשב לאדם לו חלק מרכזי בצוואה ולא לאדם לו חלק קטן בלבד בצוואה.

לדוגמא, עורכת דין לירושות יכולה לפעול לטובת בקשה של העברת דירה מהעיזבון לגורם שלא מופיע בצוואה. באופן כזה יכולים היורשים לחלק את כל הרכוש והעזבון בכל דרך בה יחליטו. הם יכולים לחלק את כל העזבון וכל הנכסים והחפצים לאחד מביניהם או לחלופין להעביר חלק מהעזבון או כולו לגורמים שלא מצויים בצוואה כלל.

Related Posts

כתיבת תגובה