shadow

אחד הדברים אליהם החברה רגישה הינו הנושא של עברות מין. בקלות רבה אדם פשוט מן השורה יכול למצוא את עצמו נאשם בעברות מין לאחר שדבקה בו האשמה במעשה פלילי מעין זה עוד טרם הוכחה אשמתו והוא הינו בגדר חף מפשע. כל מערכת המדיה החברתית אינה מסייעת לנאשם ומבצעת למעשה העמדה לדין במערכות אלה וחשיפה של פרטי מקרה שיכולים להיות שקריים מיסודם. ישנה חשיבות רבה לסיוע של עורך דין פלילי עם ניסיון במקרים מעין אלה, על מנת להסדיר את העניין עם כמה שפחות נזק לשם הטוב של הנאשם.

עורך דין פלילי עם ניסיון לעברות אינוס

במתכונת הנוכחית של החוק בישראל, מדובר במקרים אשר מכוונים כלפי נשים בלבד אשר יכולים להתבצע על ידי אישה או גבר.

במקרה של בעילה הענישה הינה השל 16 שנות מאסר ובמקרים של בעילה בנסיבות מחמירות הענישה תעלה מדרגה ל- 20 שנות מאסר עבור הבועל.

הסנקציה הראשונה מתרחשת במקרים של היעדר ההסכמה של הקורבן, בעילה של נערה שטרם מלאו לה 14 שנים, או בעילה תחת מצג שווא, במרמה.

הסנקציה השנייה דנה במקרים של בעילת נערה מתחת לגיל 16 ללא הסכמה חופשית, בעילה תחת איומים בנשק קר/חם, בעילה תחת גרימה של נזק פיזי לאישה.

ייעוץ ראשוני למקרים של מעשה מגונה

לא הרבה מבינים את התייחסות החוק לסוגיה של מעשה מגונה שנמצאת תחת התחום הכולל של עברות מין. ישנה חשיבות רבה להבנה של מעשה מגונה על מנת להישמר ממקרים של תביעה בגין עברה זאת.

מעשה מגונה מוגדר בתור מעשה שנועד לשם השגה של גירוי, בזוי או סיפוק מיני. הסנקציות העונשיות במעשים מעין אלה הינן מתונות יותר בהשוואה לעברות מין חמורות יותר כדוגמת אינוס, ביצוע של מעשה סדום ובעילה אסורה בהסכמה, ולכן עו"ד פלילי עם ניסיון בעברות מסוג אלה יוכל להביא את הנאשם לכדי זיכוי מוחלט בהצגת המעשה כאינו מגונה.

ישנם מקרים רבים אשר יכולים לקבל את הענישה ההולמת אם רק יתבצע השימוש הראוי במערכת המשפטית לשם זיכוי אדם חף מפשע והעמדה לדין של אדם אשם בנסיבות מחמירות. הפעולה הראשונה הינה על ידי פנייה לבעלי סמכות לשם קבלת העזרה הנדרשת.

Related Posts