shadow

מטרתו של מאמר זה היא לעזור לכם, הצעירים אשר עומדים בפני גיוס, להבין מי זה מי בצה"ל. מה ההבדל בין דרגות חוגרים לבין קצינים ולבין נגדים, והאם כל מי שאינו בשירות סדיר נחשב בשירות קבע? התחילו לקרוא.

חוגרים – הכל מתחיל בדרגות אלו

הקבוצה הראשונה והמוכרת ביותר של דרגות בצבא היא קבוצת החוגרים. כל החוגרים מצויים בשירות חובה בצה"ל. דרגות אלו נתפרות לשרוולי המדים בשני הצדדים בין המרפק לכתף. הדרגות הן:

 • טוראי – דרגה הניתנת לחייל ביום הראשון לגיוסו. אין סימון לדרגה זו במדים.
 • רב"ט – דרגת רב טוראי ניתן לחיילים המשרתים בעורף לאחר 10 חודשי שירות. לתומכי לחימה לאחר 8 חודשים וללוחמים לאחר סיום הכשרתם. דרגה זו מסומנת כ- 2 פסים.
 • סמל – דרגה המוענקת לחיילי העורף לאחר שנה ו- 9 חודשים. לתומכי לחימה לאחר שנה וחצי ולחיילים קרביים לאחר שנה וחודשיים. דרגה זו מסומנת כ- 3 פסים.
 • סמ"ר – דרגת סמל ראשון ניתנת לחייל שנה לאחר שניתנה לו דרגת סמל. רק חיילות שחתמו קבע או התחייבו לשירות של 32-36 חודשים, מקבלות את דרגת הסמ"ר. דרגה זו מסומנת ב- 3 פסים ופלאפל באמצע.

דרגות קצונה בצבא – ארונות ועלי זית

 • סג"ם – דרגת סגן משנה תוענק לחייל לאחר סיום קורס הקצונה וההשלמה החיילית הנדרשת. דרגה זו מסומנת כארון אחד שבמרכזו ענף זית (פס אחד).
 • סגן – דרגה הניתנת לסג"ם לאחר שנה בתפקיד. הדרגה מסומנת כ- 2 ארונות שבמרכזם ענף עלי זית.
 • סרן – דרגה אשר ניתנת שלוש שנים לאחר קבלת דרגת הסגן. דרגה זו מורכבת מ- 3 ארונות שבמרכזם עלה זית.

קציני "הפלאפל" בצה"ל

 • רב סרן – דרגת הרס"ן ניתנת שלוש שנים לאחר קבלת דרגת הסרן. הדרגה מורכבת מפלאפל. (עלה).
 • סגן אלוף – דרגת הסא"ל ניתנת אך ורק לאחר אישור אלוף והרמטכ"ל או ראש אגף כח אדם. סימון הדרגה הינו שני פלאפלים.
 • אלוף משנה – דרגת האל"מ מורכבת מ- 3 פלאפלים והיא מוענקת לסגן אלוף לאחר אישור של שר הביטחון והרמטכ"ל.

קצינים וחרבות

 • תת אלוף – דרגה אותה מקבלים לאחר אישור הרמטכ"ל ושר הביטחון. סימול הדרגה הינו חרב מוצלבת עם עלה וענף זית.
 • אלוף – דרגה הניתנת לאחר אישור הדרגים (רמטכ"ל ושר הביטחון) והסימון שלה הינו מחרב ופלאפל.
 • רב אלוף – כאן מדובר על הדרגה הבכירה ביותר בצבא הגנה לישראל. הדרגה בה מחזיק הרמטכ"ל. דרגת הרא"ל ניתנת רק לאותם קצינים עליהם המליצו באופן אישי שר הביטחון ואותם אישרה ממשלת ישראל. תפקידו של הרמטכ"ל הינו ליישם את החלטות הממשלה. דרגה זו מסומנת בחרב ושני פלאפלים.

נגדים – אנשי הקבע שאינם קצינים

דרגות הנגדים תמיד יהיו על הכותפות של החולצה, מעל הכתף ומשני הצדדים.

 • רב סמל – דרגת הרס"ל ניתנת לסמ"ר לאחר שנתיים. הסימול שלה הינו סיטרואן אחד.
 • רב סמל ראשון – דרגת הרס"ר תוענק לרב סמל לאחר תקופה מקסימאלית של 9 שנים והסימון שלה יהיה שני סיטרואנים.
 • רב סמל מתקדם – דרגת הרס"ם תוענק לרס"ר לאחר תקופה מקסימאלי של 7 שנים. סימון דרגה זו הינו סיטרואן וכוכב.
 • רב סמל בכיר – דרגת הרס"ב תוענק לרס"ם לאחר תקופה מקסימאלית של 7 שנים. הסימון של הדרגה הינו סיטרואן ושני כוכבים.
 • רב נגד – דרגה המוענקת לנגדים על בסיס המלצה והערכה אישית. חשוב לדעת שדרגה זו מוענקת למספר מצומצם של נגדים. הסימון שלה הינו שלושה סיטרואנים וכוכב.

 

מקווים שעשינו לכם סדר בסוגי הדרגות השונים בצבא. חשוב לזכור שהדברים דינאמיים וייתכן שבעתיד צה"ל יחליט על הוספת דרגות ביניים נוספות או שינוי שמות של הדרגות הקיימות.

גיוס נעים!

 

Related Posts