shadow

המסלול המוכר של הסטודנט הישראלי מתחיל כבר בגן הטרום-חובה, וממשיך בשביל מרוצף היטב דרך ביה"ס, החטיבה, הצבא, והלימודים האקדמאים, שחלקנו דוחים מעט בשביל "הטיול הגדול". שם, עומד בתווך, נמצא המבחן הפסיכומטרי, הבדיקה החוצצת בין הסטודנט לעתיד לבין היכולת שלו להתקבל לאוניברסיטה ולבחור בתחום בו הוא רוצה להתמחות.

המעבר דרך המבחן הפסיכומטרי הכרחי לנו, ומאפשר לנו לפגוש חומר לימודי עיוני בצורות שונות ולהתנסות בכישורי למידה שונים תוך הכרות עמוקה במיוחד עם היכולות שלנו בעולם זה. לא רק דרישה של מערכת החינוך בישראל (ובכל העולם במבחנים דומים), אלא הזדמנות להכיר את החולשות שלנו, את נקודות התורפה שלנו, ואת המקומות בהם אנו מצטיינים, מה שיכול גם לתת מענה לשאלה הגדולה של רבים מאיתנו המתלבטים לאיזה תחום ללכת, ומה ללמוד באוניברסיטה.

יש הקלות בפסיכומטרי?

הלימודים למבחן הפסיכומטרי דורשים לרוב לא מעט משאבים מהתלמיד. אם זה פגישות אינטנסיביות וארוכות ללימודים בקורס עצמו, ואם זה תרגולים ומבחני דמה בבית, וכל זאת בתקופה אינטנסיבית המסתיימת במרתון ארוך במיוחד שבסופו – המבחן.

רבים מתקשים לעמוד בקצב הלימודים הנדרש ברוב הקורסים, אך ישנם כאלו הבוחרים לתת לעצמם רגע לנשום, ונהנים מהקלות שונות המגיעות להם בצדק תחת קריטריונים ברורים של משרד החינוך.

אבחנות שונות מאפשרות כיום גם לתלמידי הפסיכומטרי לקבל הקלות שונות בהתאמה לצרכים שלהם, וזאת דרך מבחני לקויות למידה, מה שמאפשר לכם לקבל הזדמנות שווה לתלמידים שאינם סובלים מלקויות כלל, ומתחרים אתכם על אותם המקומות באותן הפקולטות.

מרכז לימודים לפסיכומטרי עם הקלות

ההקלות במבחן הפסיכומטרי דורשות אופי לימודים אחר והכנה המתאימה לנבחן האינדיבידואל. בעוד שרובם המוחלט של בתי הספר ללימודי פסיכומטרי מציעים קורסים דומים למדי, קורסים המתאימים לקבוצת תלמידים הומוגנית ללא התאמה אישית לצרכים המיוחדים של בעלי לקויות למידה והקלות.

הנבחן בעל לקות הלמידה המוכרת (או זה שרוצה לקבל הקלה) זקוק למהלך שיעור מותאם בכדי להגיע למקסימום היכולות שלו, ולמיצוי כל הפוטנציאל שלו במבחן הקרב ובא.

בתי-ספר מותאמים ללימודי הפסיכומטרי ללקויות למידה מאפשרים לכם ליהנות מהכנה נכונה למבחן הגדול, בהתאמה אישית לצרכים שלכם להצלחה מקסימאלית במבחן.

Related Posts