shadow

הדת העתיקה ביותר

 

מאז תחילת דברי הימים הלוא היא בריאת העולם ועד ימינו שלנו בשנות האלפיים, יהדות היא הדת העתיקה ביותר על פני כדור הארץ. ארבע עשר מליון יהודים חיים כיום בעולם ומרכזה הרוחני נמצא בעיר ירושלים. רצף המסורות המאפיין את הדת היהודית כולל בתוכו עיסוק בענייני דת לאום ותרבות כמו גם נושאים היסטוגרפיים. היהדות היא ההיסטוריה הקולקטיבית של היהודים. הדת היהודית מאופיינת באורתופרקטיות, דת הלכה, המאופיינת על ידי חוקים ומצוות שיש לקיים. הספר המזוהה מכל עם היהדות הוא התנ״ך. תורת העם היהודי.

 

היהדות אשר מביאה עמה שלל מסורות ומצוות מייצרת מקצועות תורניים רבים. בין המקצועות נוכל למצוא: מוהלים, מסדרי חופה וקידושין, משגיחי כשרות,  סופרי סתם, שוחטים ומתקני מזוזות. נהוג לחשוב על מקצוע תורני ככזה המביא ברכה ללומד וסביבתו. בשנים עברו, המידע המסורתי המשמש את הרבנים לעשיית תפקידיהם עבר בין סב לאב ובין אב לבן. כיום ניתן ללמוד מקצוע כזה במכללות דתיות ובמרכזים רוחניים שונים. המשיג מקצוע תורני נחשב בחברה הדתית חרדית לחשוב ומבוקש.

לרוב, תלמידי הישבות ניתנת הזדמנות לבחור מקצוע תורני בסיום שנות בית הספר.

ללמוד מספר האור

 

לימודי יהדות בכללם וגם לימודי מקצוע תורני בפרט דורשים מהלומד הפנמה של הידע הטכני כמו גם הרוחני. למשל, במקצוע כמו מסדר חופה וקידושין לומדים מצד אחד על כללי טקס החופה ועל ההכנות הנדרשות מהזוג אך גם על הליווי הרגשי הנחוץ ועל האופי בו כל שלב בטקס מקיים את המסורת. מקצוע אחר כמו סופרי סתם ידרוש מהלומד לא רק חזרה מדוייקת על צורות, אותיות וסמלים אלא גם שינון הברכות והרגשות השונים הנובעים מקריאת מילים בעיצוב מסויים. סופרי סתם הם בין המקצועות התורניים הנחשבים ביותר. ספר האור, התנ״ך, הוא מורה הדרך הרשמי בלימודי היהדות ומקצועותיה אך עם השנים נוספו לו הלכות ומסורות נוספים שאותם יש ללמוד ממקורות חיצוניים. הלומדים מקצוע תורני חייבים בבחינת הסמכה סופית מהרבנות הראשית לישראל. לימודים כאלה נמשכים לעיתים חודשים רבים והתמקצעות אמיתית לרוב לוקחת שנים רבות.

 

 

לימודי יהדות, מקצוע נדרש

 

רכישת מקצועות תורניים נמצאת במגמת ירידת בשנים האחרונות. ירידה שהיא ביטוי לאחוז האוכלוסיה החרדית לעומת האוכלוסיה החילונית. עם זאת עדיין קיימת מספיק דרישה לבעלי מקצוע כזה. דרישה זו מבטיחה המשכיות המסורת וכניסתם של דור חדש של לומדים. הדרישה הזו אף מספיקה עד כדי פתיחתן של מדרשים ומכללות חדשים. אמנם מקצועות תורניים טרם חדרו את שערי האקדמיה ולא ניתן למצוא מקצועות כאלה באוניברסיטאות, אך, מוסדות גדולים ומכובדים מעניקים ללומדים בהם תכניות מתאימות המשלבות תכנים הלכתיים. מקצועות דתיים יימשיכו ללוות אותנו גם בשנים הקרובות וכרגע נראה שהם פה להשאר. מאגרי מידע למעוניינים ללמוד מקצוע תורני ניתן לאתר ברחבי האינטרנט, בחיפוש קצר בגוג

Related Posts