shadow

רוב רובם של ההורים בארץ מקיימים את מצוות ברית המילה כשנולד להם בן בכור, גם אם חולפת בראשם המחשבה שאולי אפשר גם בלי, שכן מדובר בקונצנזוס כמעט מוחלט. השיקול העיקרי בעד השארת העורלה ו-ויתור על הברית הוא כמובן הדאגה לשלום התינוק, שהרי חיתוכה של העורלה הוא פעולה כירורגית לכל דבר שבין תופעות הלוואי שלה – דימום, זיהומים, הצטלקות לא טובה, חוסר תחושה ואף בעיות שונות במתן שתן.

להורים המתלבטים אם לבצע את המילה או לא (וחשוב לזכור שגם להשארת העורלה יש מחיר, בדמות שונות מהותית של הרך הנולד, שתמיד ייתפש כחריג במידה מסוימת בארץ) ישנה אופציה שכדאי לשקול: רופא מוהל – כלומר אדם שמוסמך לבצע בריתות והוא גם רופא לכל דבר ובפרט כירורג או אורולוג ילדים. כדאי לדעת שהמודעות ההולכת וגוברת לסכנות הטמונות בברית מילה רשלנית גורמת לכך שהביקוש לרופאים מוהלים נמצא במגמת עלייה, וכיום ניתן לבחור רופא שיבצע את הברית מבין שלל אפשרויות.

איך לבחור רופא מוהל?

הדרך הטובה ביותר לבחור רופא מוהל היא על סמך המלצות של מכרים שאתם סומכים על דעתם, או לכל הפחות מכרים של מכרים וכו'. גם חברים ברשתות חברתיות עשויים להוות מקור מידע מוצלח ודרכם ניתן לגבש רשימה ראשונית של רופאים מוהלים שמתוכם ייבחר זה שיבצע את הפעולה הכירורגית עבור בנכם.

היכן כדאי לבצע את הברית?

רוב הרופאים המוהלים מאפשרים בחירה בין עריכת הברית בבית המשפחה לבין ביצועה במרפאה שלהם. גם כשהברית נערכת במרפאה ניתן להזמין אורחים, אם כי מטבע הדברים מדובר במספר מצומצם של אורחים קרובים – ואת המסיבה הגדולה יותר ניתן לערוך בנפרד.

המשך טיפול גם לאחר הברית

מרכיב חשוב במיוחד בעבודתו של כל רופא מוהל שמכבד את עצמו הוא הביקורת שביום שאחרי – הרופא אמור להגיע לביתו של הרך הנולד, להסיר את התחבושת מאיבר מינו, לוודא שהכל בסדר וכן לתדרך את הורי התינוק לגבי המשך הטיפול.

רצוי גם שהרופא יהיה זמין להתייעצויות טלפוניות בכל מקרה שבו מתעוררים סימני שאלה או חששות בליבם של ההורים.

Related Posts