shadow

במציאות עסקית תחרותית מאוד שבה כל עסק זקוק לכל נכס שיש בידיו וחייב לממש כל יתרון וכל חוזקה שלו על-מנת לשגשג, גם צירוף אותיות או סימנים או שילוב כזה או אחר של טקסט עם מוטיבים ויזואליים עשוי להיות נכס יקר ערך – וכדי למנוע מאחרים, ובפרט מהמתחרים שלכם, להשתמש בנכס או לשחוק את ערכו, כדאי להגן עליו, וזאת באמצעות הליך שנקרא רישום סימן מסחר. בעידן הנוכחי שבו פעולות רבות מתבצעות בנוחות ובקלות דרך האינטרנט, ניתן באופן טבעי לבצע גם רישום סימן מסחר אונליין.

מה תורם סימן מסחר לעסק?

סימני מסחר הם חלק מהמוניטין העסקי, ובנוסף הם מאפשרים לכל עסק לבדל עצמו מהשחקנים האחרים בתחום הפעילות שלו. דוגמאות נפוצות לסימני מסחר הם הגרסה המוארכת והשוכבת של האות האנגלית V שמהווה את הסמל של נייקי או צירוף המלים קוקה קולה שמונע מיצרני משקאות אחרים לכנות את המשקאות שלהם בשם זה ולמעשה גם מונע מהם להדביק על הבקבוקים שלהם תוויות עם שם דומה שמעוצב בפונט דומה ובצבע אדום, דבר שעלול לבלבל קונים שממהרים ולא שמים לב לכל הפרטים.

כיצד יש לבצע רישום סימן מסחר אונליין?

רישום סימן מסחר אונליין מתבצע למעשה ע"י עורך דין או חברה שמתמחה בתחום ספציפי זה ומסייעת לבעלי עסקים להבטיח שאף אחד לא יוכל להשתמש בנכסים שלהם. זוהי הדרך הפשוטה ביותר לרשום סימני מסחר, מבלי לבזבז זמן יקר ועם ביטחון מלא שהתהליך יושלם בהצלחה.

בקשה לרישום סימני מסחר מוגשת למשרד המשפטים, וליתר דיוק לאגף הפטנטים אשר שייך למשרד זה, וכרוכה בתשלום אגרה (בשנת 2017 עומד גובה האגרה על 1,601 ₪ עבור רישום של סימן מסחר אחד, ואם תרצו לרשום סימנים נוספים האגרה עבורם תעמוד על 1,203 ₪ לכל פריט).

הבקשה נבחנת ע"י אנשי המקצוע באגף הפטנטים על-מנת לוודא שהיא לא מתנגשת עם סימני מסחר קיימים, על-מנת לוודא שהיא אכן ספציפית לעסק מסוים (מן הסתם אי אפשר לבצע רישום סימן מסחר אונליין עבור המילה "מכונית", שהיא כללית מאוד) ובאופן כללי עומדת בכל הכללים. סימן מסחר שנרשם במשרד המשפטים תקף ל-10 שנים. לאחר פרק זמן זה ניתן להגיש בקשה לרשום אותו מחדש.

 

Related Posts