shadow

הרבה בעלי בתים פרטים מתעניינים לאחרונה בהתקנת שערי חנייה בביתם. ההתעניינות הרבה לאחרונה בהתקנת שער לחנייה בבית קשור מאוד לשינויים הרבים במצב הביטחון הקיים במדינתנו. לא רק מבחינת טרור אלא לעיתים גם בשל עלייה במספר הפריצות, במיוחד לבתים פרטיים.

שערי חנייה – למי זה מתאים?

תתפלאו לשמוע אבל שערי חנייה מתאימים כמעט לכל סוגי המבנים. יש שער המותאם לחנייה של בית פרטי, יש שער שמתאים יותר לחנייה של בניין. ויש שערי חנייה שמתאימים למבנה גדול יותר כמו מפעל שיש לו כמה כניסות ויציאות.

עליה גדולה בהזמנת שערי חנייה

כפי שצוין קודם יש עלייה גדולה בהתעניינות ובהזמנת שערים לחנייה בזמן האחרון. בבתים פרטיים שער שכזה יבטיח שאף רכב אחר חוץ מהרכב של בעלי הבתים ייכנס לחניה של הבית. בדרך כלל רק לבעלי הבית שי שלט לשער החנייה שהוא בדרך כלל חשמלי ורק הם יכולים לפתוח את השער ולחנות בחניית הבית. שער שכזה גם מוסיף לביטחון של הבית מבחינת יצירת תחום מתוחם של סביבות הבית. השמת שער שכזה וגידור כל סביבות הבית הפרטי יוצרת מתחם שמרחיק גנבים ופורצים היכולים להסתובב בשטח. כאלו המסתובבים יכולים להירתע כאשר בית פרטי מתוחם ובעל שער חנייה. בדרך בעלי הבית אינם חוסכים ומוסיפים לשער החשמלי גם מצלמה במעגל סגור המוסיף ליצירת בטחון ויוצר הבטחה של תפיסת הפורצים אם חס וחלילה אכן תתבצע פריצה. בשל כך תמצא שערים חנייה כאלו בכניסה למוסדות ביטחוניים גדולים. סיבה נוספת להזמנת שער חנייה היא שהיא מבטיחה סגירה של שער הבית. כאשר שער החנייה הופך להיות שער הבית הרי כל יציאה בשער זה מחייבת את הסגירה החשמלית שלו. כך זה מבטיח ששער הבית תמיד יהיה סגור ולא יהיה מבחינת: "פרצה קוראת לגנב".

עיצוב אישי ומיוחד

אם בעבר שערי חנייה אלו היו מעין מחסום מכוער המכער את כל מתחם הבית, היום תמצא שערי חנייה מעוצבים ומותאמים לעיצוב החיצוני של הבית כולו. השער אינו חייב להיות חומת ברזל אלא יכול להיות פריט מדהים עם עיטורי ברזל מעוצבים.