shadow

המושג תחלואה כפולה איננו נפוץ במיוחד, אך הוא בהחלט מסקרן במיוחד! באנו להסביר במאמר זה את פירוש המושג ואת המשמעות שלו בחיי הסובלים מתחלואה זו והסובבים אותם.

המשמעות המילולית

המשמעות של התחלואה הכפולה מגיעה מתחום הפסיכיאטריה. הכוונה היא למקרים, בהם אדם אחד סובל מיותר מבעיה אחת בעת ובעונה אחת. המקרים הנפוצים ביותר הם של שילוב בין התמכרות לאלכוהול וסמים בנוסף להפרעה נפשית אחרת כגון סכיזופרניה או חרדתיות.

ביצה ותרנגולת

כאשר מדובר ביותר מהפרעה נפשית אחת, לא ניתן לבצע הכללה לגבי איזו הפרעה גורמת להפרעה האחרת ואף, האם קיים קשר של סיבה ותוצאה בין שתי ההפרעות. יחד עם זאת, אם ניקח כדוגמה התמכרות לאלכוהול וחרדתיות, נוכל לשים לב לכך, שאדם בעל חרדות ירצה להשקיט אותן בעזרת אלכוהול וכך הוא יוכל להתמכר אליו וכך גם ההיפך – שימוש מופרז באלכוהול עלול להוביל למצב של חרדתיות בעיקר בשל אבדן השליטה בעת השימוש בו.

הטיפול

הטיפול במקרים של תחלואה כפולה איננו ברור ומוכן, משום שיש להתייחס לאופי התחלואה ולשני הגורמים השונים שלה. לדוגמה, טיפול בחרדות איננו דומה לטיפול בסכיזופרניה. כמו כן, הטיפול בהתמכרות הינו שונה לחלוטין מטיפול במחלות של הנפש ולכן קיים קושי רב למצוא את המסגרת, שתאפשר למטופל לקבל את הטיפול לו הוא זקוק בשני התחומים מבלי לוותר על אף אחד מהם.

אז מה עושים?

עקב הבעיות, שצוינו לעיל, חשוב למצוא למטופל את המסגרת שתתאים לו ולצרכים שלו. לא פחות חשוב מכך, חשובה ההתייעצות עם אנשי מקצוע, המכירים הנושא של תחלואה כפולה ויכולים לאבחן כראוי את המטופל ואף להמליץ ולהפנות להמשך טיפול, כאשר חשוב להבין, שבודדות הן המסגרות, אשר מטפלות כראוי בתחום רגיש זה.

סביבה קרובה

אין ספק, שלא רק המטופל עצמו דורש טיפול, אלא גם הסביבה שלו. חשוב שהקרובים של המטופל יידעו כיצד לתמוך בו ולהכיל אותו, כיצד לקבל אותו מחדש וכיצד להתמודד בעצמם עם הקשיים הרבים, הכרוכים בתחלואה הכפולה. גם לשם כך מומלץ להיעזר באיש מקצוע מומחה ומנוסה מהתחום.