shadow

אם תביטו ברחובות של שכונות וותיקות ברחבי הערים בארץ, אתם תתחילו לראות את השינוי הניכר בחזות של בניינים ישנים רבים ששודרגו בזכות תוכנית מתאר ארצית מס' 38 שמסייעת לעיר להיראות הרבה יותר נעימה לעין, ולדיירים לקבל רמת חיים בהשקעה מינימלית של זמן וסבלנות עד אשר יתקבל האישור של הדיירים, ההיתר הנכסף ותחילת העבודות עם קבלן.

היתרונות של תמ"א לדיירים

לאחר שקראתם חומר לגבי תמ"א 38 והגעתם לכדי החלטה שאתם מעוניינים לבצע את תוכנית מתאר זאת גם עבור הבניין בו אתם גרים, רצוי לפעול בכמה שלבים על מנת להביא את כל הדיירים להסכמה בנושא זה.

  1. הציגו את כל המידע העיקרי מול כמה דיירים עיקריים אשר הינם בעלי מצב משפחתי הדומה לשלכם. לאחר שיש לכם גרעין טוב של כמה דיירים עברו בין כל יתר הדיירים ומסרו להם את המידע לגבי התוכנית עם הדגש של היתרונות עבורם.
  2. הביאו לאסיפת הדיירים ספציפית בנושא חומר מודפס לגבי תמ"א 38 והעלו את הנושא על סדר היום על מנת להבהיר את הנושא בפירוט, כדאי לצרף אדם מקצועי כמו אדריכל או עו"ד המתעסק בתחום זה על מנת שיוכל לענות על שאלות יותר מקצועיות.
  3. נסו להשיג כמה שיותר דיירים בעד התהליך מכיוון שברגע שמדובר במאה אחוז הסכמה יותר קבלנים יסכימו לבצע את הטיפול בבניין, למרות שלפי החוק נדרש רוב של 51-75% תלוי בסוג השיפוץ עליו מדובר.

הרוב הנדרש עבור סוגי שיפוץ בתמ"א 38

רוב של 51% לפחות נדרש עבור שיפוץ בסיסי של הבניין עבור חיזוק שלו מפני רעידות אדמה.

רוב של 60% לכל הפחות של דיירי הבניין נדרש עבור ביצוע של הרחבה של הדירות בעד 25 מ"ר כאשר ניתן להוסיף גם ממ"ד.

רוב של 75% מבעלי הדירות בבניין יחד עם אישור של המפקח על המקרקעין נדרשים עבור ביצוע של הוספת דירות חדשות שאינה עולה על שליש מכמות הדירות הקיימות.

רוב של 100% נדרש עבור הוספה של דירות אשר עולה על שליש מכמות הדירות הקיימות בבניין.

הסכמה של 100% נדרשת עבור ביצוע של תמ"א 38/2 שכוללת הריסה מוחלטת של הבניין ופינוי הדיירים לשם הקמה של בניין חדש מן היסוד.

 

Related Posts