shadow

כל מעסיק יודע שהוא מחויב להעביר מדי חודש סכומי כסף לחסכונות הפנסיוניים של עובדיו. הבחירה בין קרנות הפנסיה, קופות הגמל וביטוחי המנהלים היא של העובדים, הסכום קבוע בחוק – 12.5% מהשכר, כשמתוכם 6% הם לרכיב הפיצויים – והאחריות היא של המעסיקים. 

מאז שנכנסו לתוקף תקנות חדשות בתחום, הצטרפה לחובת ההפקדות גם חובת דיווח. לפי התקנות העדכניות, מעסיקים שיש להם 5 עובדים או יותר מחויבים לבצע דיווח מקוון וכן תהליכי בקרה ואם יש צורך בכך גם תיקונים. חשוב להדגיש שהתפעול הפנסיוני כולל גם את כל הפעולות הנ"ל, ובהתאם מעסיק שרק מפריש את הכספים אבל לא מדווח באופן תקין ייחשב כמי שעבר על החוק ועלול להיענש עקב כך.

איך לעמוד בדרישות ולחסוך זמן יקר?

תפעול פנסיוני על-פי התקנות החדשות מחייב השקעה של זמן רב וגם לא מעט אנרגיות והתעמקות בפרוצדורות הרלוונטיות. מעסיקים שמעדיפים להקדיש את זמנם לתחום שבו הם מתמחים באמת, ובהקשר זה כדאי לזכור שזמן הוא משאב יקר ערך עד מאוד, ועל כן מומלץ להעביר את האחריות לאנשי מקצוע שהתפעול הפנסיוני הוא המומחיות שלהם, והם אלה שיוודאו שההפרשות והדיווחים מתנהלים באופן תקין לחלוטין.

למה חשוב להכיר את המסלקה הפנסיונית?

המסלקה הפנסיונית הוא המערכת שדרכה מתבצע כל התפעול הפנסיוני במדינת ישראל. המערכת היא יוזמה של משרד האוצר, שגם מפקח על פעילותה, והמטרה שלה היא לאפשר לכל חוסך בארץ, באמצעות ממשק מתקדם וידידותי, לדעת בכל נקודת זמן מהו מצבו.

גם הדיווח על ההפרשות לעובדים יכול להתבצע דרך המסלקה, בפשטות יחסית, אבל גם כך תפעול פנסיוני הוא עדיין פרוצדורה שכדאי להשאיר למומחים אמיתיים בתחום כדי לדעת בוודאות שאתם מתנהלים לפי החוק.

תפעול פנסיוני בשקיפות מלאה

שירות תפעול פנסיוני מתנהל בשקיפות מוחלטת, וכולל דוחות חודשיים קבועים למעסיקים. הדוחות נבנים כך שמצד אחד הם יכילו את כל המידע הרלוונטי למעסיקים, ומצד שני יהיה נוח וקל להתמצא בהם – בדרך זו כל מעסיק יכול מיד לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית, ולישון בראש שקט בידיעה שהוא עושה את המוטל עליו כחלק מהבטחת העתיד הכלכלי של עובדיו.